Peab bruker SmartDok

En etterlengtet funksjon i SmartDok sitt HMS-system har vært å kunne sortere bort innsendte RUH som av forskjellige grunner ikke er relevante å ha knyttet mot prosjektet. Nå er det på plass!

Nå kan du avvise ikke-relevante RUH

– Nøkkelen til et godt arbeid rundt avvikshåndtering er at terskelen er lav for arbeideren som skal melde inn avvik. Dette gir HMS-ledelsen størst mulig datagrunnlag å jobbe med for å identifisere årsaker og planlegge tiltak for å unngå fremtidige hendelser. I noen tilfeller hender det imidlertid at man får inn avviksmeldinger som det ikke er relevant å knytte opp mot prosjektet, f.eks. som følge av testing av systemet, eller ved dupliserte meldinger.

– Kundene våre har lenge ønsket seg mulighet for å kunne avvise slike RUH og kvalitetsavvik. Dette er nå på plass, slik at de avviste avviksmeldingene sorteres bort fra oversikten, men fortsatt kan spores opp ved behov, sier Product Manager for HMS, Peter Rødberg.

Oversikt over SJA og forbedringsforslag og nye widgets

I tillegg så har vi nå også inkludert oversikt over innsendte SJA og forbedringsforslag på prosjektinformasjonssidene. Dette vil forenkle arbeidet for både HMS-ansvarlige og prosjektledere i selskapene, da de finner all nødvendig informasjon om det enkelte prosjektet på ett sted.

– Vi har også på plass to nye widgets på prosjektdashbordet. Den ene viser oversikt over innsendte RUH, og den andre innsendte kvalitetsavvik, sier Rødberg.

Bedre zoom muligheter

Til slutt tar vi med at zoom-mulighet nå er tilgjengelig på alle bildevisninger tilknyttet innsendte skjema, RUH og kvalitetsavvik.

prosjektsidene i SmartDok

Du finner nå en oversikt over innsendte SJA og forbedringsforslag i prosjektsidene. Se etter de to fanene som er merket med «Ny». 

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere