Internkontroll
Internkontroll

Systematisk arbeid med HMS

Optimaliser internkontroll med SmartDok – Kvalitet og sikkerhet i fokus.

Internkontroll

Systematisk arbeid med HMS

Optimaliser internkontroll med SmartDok – Kvalitet og sikkerhet i fokus.

Hvem er ansvarlig for internkontroll?

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeid som utføres er så trygt og sikkert som mulig slik at det ikke går ut over liv, helse og ytre miljø.

Internkontroll er å ha systematiske tiltak for å få dette til og å sikre at systemet fungerer godt nok år etter år.

Den som er ansvarlig for virksomheten må sørge for at internkontroll iverksettes og vedlikeholdes. Dette kan f.eks gjøres ved å ta i bruk SmartDok sin modul HMS/KS modul. Involver verneombud, og eventuelt andre ansatte i å tilpasse systemet til deres drift og risikoforhold så er dere i gang.

I HMS/KS-modulen finner dere et malverk for HMS-håndbok med veiledning til hva dere må utarbeide og vedlikeholde for å følge HMS-lovgivningen. Her beskrives også bruk av modulens øvrige funksjoner som samlet sett utgjør et komplett internkontrollsystem.

Engasjer de ansatte

De ansattes medvirkning er viktig i internkontrollen og systemet lar dem bidra ved å melde inn uønskede hendelser/avvik, forbedringsforslag og positive observasjoner. Overordnede risikovurderinger kan utføres, i tillegg til vernerunder og Sikker Jobb Analyse.

For å overvåke at systemet fungere godt nok og at det systematiske HMS-arbeidet har god nok effekt gjøres det årlig revisjon. I SmartDok tilbyr vi en skjemamal for effektiv utførelse av årlig revisjon.

Arbeidsmiljøguiden fra Arbeidstilsynet gir en enkel innføring i det systematiske HMS-arbeidet.

SmartDok kan også bistå dere i arbeidet med å ta i bruk SmartDok til internkontroll. For å få tilbud om faghjelp fra vår HMS-rådgiver, ta kontakt med oss gjennom dette kontaktskjemaet.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere