Verneombud
Verneombud

Verneombudets viktige
rolle i arbeidslivet

Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøspørsmål. Verneombudets oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette innebærer å jobbe for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Verneombudet har en viktig rolle i å forebygge ulykker og helseskader på arbeidsplassen. Verneombudet skal bidra til å sikre at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombudet skal også bidra til at arbeidet blir utført på en sikker og helsefremmende måte.

Verneombudet har en rekke rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven. Verneombudet har blant annet rett til:

 • Å delta i planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet
 • Å få tilgang til all relevant informasjon om arbeidsmiljøet i virksomheten
 • Å få opplæring i arbeidsmiljøarbeid

Verneombudet har også plikt til:

 • Å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet
 • Å delta i samarbeidet med arbeidsgiver om arbeidsmiljøet
 • Å følge opp arbeidsmiljølovgivningen

Verneombudet er en viktig ressurs for arbeidsgiver i arbeidet med å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Verneombudet kan bidra til å forebygge ulykker og helseskader, og til å skape en arbeidsplass der alle føler seg trygge og vel.

Trygt utført arbeid – for kunden og for oss

Vi har både HMS-leder og verneombud som sørger for at sikkerhet, regler og rutiner blir ivaretatt.
– Daglig leder Svend Ingvar Hoel Larsen, Larsen Maskin & Transport AS

Trygt utført arbeid – for kunden og for oss

Vi har både HMS-leder og verneombud som sørger for at sikkerhet, regler og rutiner blir ivaretatt.
– Daglig leder Svend Ingvar Hoel Larsen, Larsen Maskin & Transport AS

Verneombudets oppgaver og ansvar

Verneombudets oppgaver og ansvar er regulert i arbeidsmiljøloven § 6-2. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette innebærer at verneombudet skal:

 • Sjekk virksomheten for eventuelle risikoforhold
 • Gi tilbakemelding til arbeidsgiver om risikoforhold
 • Foreslå tiltak for å redusere risikoen for ulykker og helseskader
 • Delta i samarbeidet med arbeidsgiver om arbeidsmiljøet
 • Bistå arbeidstakerne i saker som angår arbeidsmiljøet

Verneombudet har også rett til å stanse arbeidet dersom det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse. Dette innebærer at verneombudet kan be arbeidstakerne om å forlate arbeidsplassen dersom det er fare for at de kan bli utsatt for skade.

Verneombudets betydning

Verneombudet spiller en viktig rolle i å forebygge ulykker og helseskader på arbeidsplassen. Verneombudet kan bidra til å skape en arbeidsplass der alle føler seg trygge og vel.

Verneombudet er en viktig ressurs for arbeidsgiver i arbeidet med å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Verneombudet kan bidra til å identifisere risikoforhold, og til å utvikle tiltak for å redusere risikoen for ulykker og helseskader.

Det er viktig at alle arbeidsgivere og arbeidstakere er klar over verneombudets rolle og oppgaver. Verneombudet er en viktig ressurs i arbeidet med å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere