RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER (RUH)

RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER (RUH)

Alltid tilgjengelig når hendelser oppstår

En innsendt RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt

Alltid tilgjengelig når hendelser oppstår

En innsendt RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt

Pål Marius Fredriksen HMS
Pål Marius Fredriksen HMS

RUH i mobilen

– SmartDok lar oss ta bilder, føre inn hva som har skjedd, og komme med forslag til korrigerende tiltak.

Pål Marius Fredriksen HMS

RUH i mobilen

– SmartDok lar oss ta bilder, føre inn hva som har skjedd, og komme med forslag til korrigerende tiltak.

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.