Smartdok bruker vi selvsagt til timeregistrering og rapport om uønskede hendelser. I tillegg bruker vi SmartDok til sjekklister

Verneombud: Hvem trenger det,
og hvorfor?

Et verneombud er en viktig rolle i arbeidslivet, og spiller en sentral rolle i å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke firmaer som er pliktige til å ha et verneombud, og hvorfor dette er viktig.

HMS-systemet i SmartDok er et veldig viktig verktøy

Hovedverneombud, Hans Kristian Solvold hos Harald Nilsen AS har full kontroll på HMS og KS gjennom SmartDok.

HMS-systemet i SmartDok er et veldig viktig verktøy

Hovedverneombud, Hans Kristian Solvold hos Harald Nilsen AS har full kontroll på HMS og KS gjennom SmartDok.

Hvem trenger verneombud?

I følge Arbeidsmiljøloven skal alle virksomheter med mer enn 5 ansatte ha et verneombud. Alle arbeidstakere skal regnes med, også de som jobber deltid eller er midlertidig ansatt.

Virksomheter med 1-4 ansatte må inngå annen avtale med arbeidsgiver om hvordan vernearbeidet skal ivaretas.

Hvorfor er det viktig å ha et verneombud?

Verneombudet har en rekke viktige oppgaver i virksomheten, blant annet:

  • Å delta aktivt i virksomhetens HMS-arbeid: Verneombudet skal delta i planleggingen og gjennomføringen av virksomhetens HMS-arbeid, og skal være med på å sikre at arbeidsmiljøet er trygt og sunt for alle ansatte. Også når det kommer til det psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Å representere de ansatte i HMS-spørsmål: Verneombudet er de ansattes representant i saker som omhandler arbeidsmiljøet, og skal sørge for at de ansattes synspunkter blir hørt.
  • Å foreta vernerunder for å se at virksomheten følger HMS-regelverket.
  • Å delta i utarbeidelse, forbedring og vedlikehold av internkontrollsystemet.

Hvor mange verneombud bør firmaet ha?

Dette avhenger av firmaets størrelse, risikoområder og arbeidsforhold. Dersom risikoforholdene tilsier det bør hver avdeling eller hvert skift ha et eget verneombud. Ved flere verneombud må det velges et hovedverneombud som koordinerer arbeidet til verneombudene.

Hvem kan være verneombud?

Ansatte i virksomheten kan være verneombud. Arbeidsgiver kan ikke være verneombud, og Arbeidstilsynet anbefaler ikke at ledere velges.

Verneombudet bør kjenne arbeidsplassen og arbeidsoppgavene godt og ha vært ansatt i over 2 år.

Verneombudet bør være en som har tillit blant sine kollegaer.

Hvordan velges verneombud?

Verneombudet velges av de ansatte i virksomheten, ved flertallsvalg. Lokal fagforening kan utpeke verneombud etter bestemte regler.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om verneombud?

Du kan finne mer informasjon om verneombud på Arbeidstilsynets nettside.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere