Smartdok bruker vi selvsagt til timeregistrering og rapport om uønskede hendelser. I tillegg bruker vi SmartDok til sjekklister

Verneombudets hovedoppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsplasser med minst 50 ansatte å ha et verneombud. For virksomheter med 20-49 ansatte, er det valgfrihet; enten velger man å ha et verneombud eller en annen ordning for ivaretakelse av arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøspørsmål. Bedrifter med under 20 ansatte er ikke pliktige til å ha et verneombud, men kan velge å ha det.

HMS-systemet i SmartDok er et veldig viktig verktøy

Hovedverneombud, Hans Kristian Solvold hos Harald Nilsen AS har full kontroll på HMS og KS gjennom SmartDok.

HMS-systemet i SmartDok er et veldig viktig verktøy

Hovedverneombud, Hans Kristian Solvold hos Harald Nilsen AS har full kontroll på HMS og KS gjennom SmartDok.

Hvem kan velges som verneombud?

For å kunne velges som verneombud må man:

 • Være ansatt i virksomheten
 • Ha fylt 18 år
 • Ha gjennomgått verneombudskurs

Hva er verneombudets oppgaver?

Verneombudets hovedoppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette innebærer blant annet:

 • Å se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt på en sikker og helsemessig forsvarlig måte
 • Å delta i planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet
 • Å føre tilsyn med at arbeidsmiljøregelverket blir fulgt
 • Å stanse arbeidet dersom det er umiddelbar fare for liv og helse

Hvordan velges verneombud?

Verneombudet velges av og blant arbeidstakerne i virksomheten. Valget skal foregå på et allmøte der alle arbeidstakerne har rett til å delta. Verneombudet velges for en periode på to år.

Hva er fordelene med å ha et verneombud?

Et verneombud kan bidra til å:

 • Skape et tryggere og mer helsefremmende arbeidsmiljø
 • Forebygge ulykker og skader
 • Sikre at arbeidstakerne har sine rettigheter i arbeidsmiljøspørsmål

Hvor kan jeg finne mer informasjon om verneombud?

Du kan finne mer informasjon om verneombud på Arbeidstilsynets nettside.

Husk:

 • Alle arbeidsplasser med minst 50 ansatte plikter å ha et verneombud.
 • For virksomheter med 20-49 ansatte er det valgfrihet; enten velger man å ha et verneombud eller en annen ordning for ivaretakelse av arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøspørsmål.
 • Bedrifter med under 20 ansatte er ikke pliktige til å ha et verneombud, men kan velge å ha det.

Hvis du er usikker på om din virksomhet trenger et verneombud, kan du kontakte Arbeidstilsynet for veiledning.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere