Miljøfyrtårn – en stor fordel for bedrifter

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter som jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen sin. Ordningen er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er basert på en rekke miljøkrav som bedriftene må oppfylle for å få sertifisering.

Det er mange fordeler for bedrifter som blir Miljøfyrtårnsertifisert. Disse fordelene kan deles inn i tre hovedkategorier:

  • Miljømessige fordeler
  • Økonomiske fordeler
  • Renommémessige fordeler
  • Bedre Risikostyring
  • Styrket Konkurransekraft

Miljømessige fordeler

De miljømessige fordelene ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert er åpenbare. Når bedrifter jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen sin, bidrar de til å beskytte miljøet og klimaet. Dette er viktig for både samfunnet og for bedriftene selv.

Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter har ofte lavere miljøpåvirkning enn bedrifter som ikke er sertifisert. Dette kan for eksempel skyldes at de bruker mindre energi og vann, produserer mindre avfall, og reduserer klimagassutslippene sine.

Vi bruker HMS-håndboken aktivt

Hjelmen valgte Miljøfyrtårn

– Vår bruk av systemet har gjort det mye enklere å bli sertifisert. Sertifisør/konsulent var tydelige på at de likte systemet til SmartDok veldig godt, forteller Marit Vossgård i Hjelmen AS.

Vi bruker HMS-håndboken aktivt
Vi bruker HMS-håndboken aktivt

Hjelmen valgte Miljøfyrtårn

– Vår bruk av systemet har gjort det mye enklere å bli sertifisert. Miljøfyrtårn var tydelige på at de likte systemet til SmartDok veldig godt, forteller Marit Vossgård i Hjelmen AS.

Økonomiske fordeler

I tillegg til de miljømessige fordelene, kan Miljøfyrtårn-sertifisering også gi bedrifter økonomiske fordeler. Dette kan skyldes flere faktorer, blant annet:

  • Reduserte kostnader
  • Økt salg
  • Forbedret omdømme

Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter kan redusere kostnadene sine på flere måter. For eksempel kan de spare penger på energi, vann, og avfallshåndtering. I tillegg kan de redusere risikoen for ulykker og driftsavbrudd.

Miljøfyrtårn-sertifisering kan også bidra til å øke salget og forbedre omdømmet til bedriften. Forbrukere og kunder blir stadig mer opptatt av bærekraft, og de er villige til å betale mer for produkter og tjenester fra bedrifter som tar miljøansvar.

Renommémessige fordeler

Miljøfyrtårn-sertifisering er en god måte å vise at bedriften tar miljøansvar. Dette kan bidra til å forbedre omdømmet til bedriften, både blant kunder, ansatte, og samarbeidspartnere.

Miljøfyrtårn-sertifisering er en anerkjent og respektert sertifiseringsordning. Den gir bedriftene en rekke fordeler, både miljømessig, økonomisk, og renommémessig.

Styrket konkurransekraft

Sertifiseringen åpner dørene for nye forretningsmuligheter, spesielt med offentlige og miljøbevisste private aktører som prioriterer bærekraftige leverandører.

Bedre Risikostyring

Ved å fokusere på miljøledelse, forbereder vi oss bedre på fremtidige reguleringer og unngår potensielle bøter. Dette gir oss et forsprang i et marked i rask endring.

Konklusjon

Miljøfyrtårn er en god investering for bedrifter som ønsker å redusere miljøpåvirkningen sin, og som ønsker å oppnå økonomiske og renommémessige fordeler.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere