Hjelmen AS Marit

Marit Vossgård er daglig leder i selskapet i Bergen som har tatt et bevisst valg på å fokusere på jobbene som er relatert opp mot det grønne skiftet.

Bruker SmartDok som verktøy for å bli ISO 9001- og Miljøfyrtårnsertifisert

Marit Vossgård i Hjelmen AS har sertifisert selskapet som miljøfyrtårn, nå står ISO 9001 for tur.

Hjelmen AS er en entreprenør på vestlandet som er spesialisert på kompliserte oppgaver innen bygg og anlegg. Selskapet har tatt det grønne skiftet til sitt bryst og ser bevisst etter oppdrag innenfor området. De har fått på plass sentral godkjenning, og er godkjent for startbank.

– Kort tid etter at vi fikk godkjenningene fikk vi jobb av Fjord1, som innebar klargjøring for elektrisk drift av ferge på diverse kaier på vestlandet.

– Det er et bevisst valg for Hjelmen å delta i konkurranser om jobber relatert opp mot det grønne skiftet. Dette markedet er voksende.

I denne anledning og som et effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft, har bedriften sertifisert seg som Miljøfyrtårn.

System gjorde det enklere å bli Miljøfyrtårn

Kravene til sertifisering innenfor anleggsbransjen er stadig økende, og trenden har vært at oppdragsgiver krever at selskapene skal være sertifisert for å kunne få tildelt oppdraget.

– For eksempel har Bergen kommune satt krav til sertifikat, enten til 14001, eller Miljøfyrtårn i flere av konkurransene de har utlyst i det siste, forteller Marit.

Miljøfyrtårn er likestilt med ISO 14001 og EMAS som verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Hjelmen valgte derfor Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

ISO 9001-sertifisering

Hjelmen AS holder i disse dager på å bli ISO 9001 sertifisert. Også i denne prosessen er SmartDok et sentralt verktøy for å gjøre prosessen enklere.

ISO 9001 handler mye om å ta vare på dine kunder. En ISO 9001-sertifisering er et sterkt signal om at din bedrift jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Les mer om ISO 9001, ISO 14001 og miljøfyrtårn her.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

ISO logo

ISO 14001:2015

En ISO 14001:2015-sertifisering forteller at dere har et godt system for å redusere belastningen på ytre miljø. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

ISO logo

ISO 9001:2015

Sertifisering av ledelsessystem for kvalitet. Implementer ISO 9001:2015 slik at du kan jobbe målrettet med bedriftens kvalitetssikring av prosesser og aktiviteter. Gir et boost til kundetilfredsheten.

Full fokus på HMS

Hjelmen er svært opptatt av at HMS blir tatt på alvor. I det bedriften nå skal fusjoneres med Arvid Tvedt Entreprenør blir dette arbeidet enda viktigere.

– Vår nye felles kultur må ha rutiner til HMS og KS godt implementert fra starten av, sier Marit.

– Det jeg er mest redd for totalt sett er jo at noen skal skade seg på en eller annen måte.

– Å ha gode rutiner for å rapportere uønskede hendelser (RUH) og jobbe preventivt for å forhindre ulykker (SJA) er et stor fokus for oss nå, avslører hun.

Et godt system for å kunne jobbe med HMS har vært viktig for Marit.

– Jeg har prøvd mange forskjellige systemer for kvalitetssikring og HMS, og det er ikke alt som er like bra, men det er klart at systemet blir ikke bedre enn det du putter inn, forteller Marit.

Mange selskap uten et godt system opplever det som en utfordring å få ansatte til å jobbe godt med HMS-arbeid, fordi det er tidkrevende og tungvint. Men for Hjelmen gikk det knirkefritt.

– Jeg var bekymret for at jeg måtte mase mye på de ansatte, men det gikk veldig fort og de er kjempeflinke. Nøkkelen er et brukervennlig hjelpemiddel og at du har HMS-systemet hele tiden med deg i telefonen.

HMS-systemet som Hjelmen bruker er SmartDok sitt HMS Pro.

Hjelmen er svært opptatt at HMS blir tatt på alvor.

Mange selskap uten et godt system opplever det som en utfordring å få ansatte til å jobbe godt med HMS-arbeid,
fordi det er tidkrevende og tungvint. Men for Hjelmen gikk det knirkefritt.

Les også: Fra oljebransjen til anleggsbransjen – Hjelmen AS

Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.

Om Hjelmen AS

Hjelmen AS er en entreprenør på vestlandet som er spesialisert på kompliserte oppgaver innen bygg og anlegg. Som underentreprenør blir vi kontaktet når utfordringer på anleggsprosjekter oppstår.
Som hovedentreprenør og generalentreprenør utfører vi kompliserte oppdrag som krever god planlegging, oppfølging og kreative løsninger.
Vår spesialitet er blant annet sement- og kjemibaserte injeksjonsarbeider. Dette innebærer tetting og stabilisering av grunn, og tetting av overganger mellom betong og berg.
Hjelmen AS er godkjent leverandør i StartBank og sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.
Selskapet har også sentral godkjenning i; Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3, Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3, Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 og Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere