Harald Nilsen AS

SØK OM SENTRAL GODKJENNING

Jobber du med utførende eller prosjekterende arbeid? Da vil det være en fordel for deg å bli sentralgodkjent.

Dette må du dokumentere i søknaden

1. Vitnemål, fag-/svennebrev, mesterbrev eller annen dokumentasjon på utdanning

2. Referanseprosjekter som beskriver hvilke arbeidsoppgaver foretaket har utført opp mot omsøkte godkjenningsområder

3. Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket

4. Arbeidskontrakter som viser bekreftelse på fast ansettelse av den faglige ledelsen i foretaket

5. Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring

Direktoratet for byggkvalitet (dibk) har god informasjon om hva som kreves for å få sentral godkjenning. Det er også de som fører tilsyn med bedrifter som har fått sentral godkjenning for å se at de har et aktivt kvalitetssystem som følger byggherreforskriften.

Peab bruker SmartDok
Peab bruker SmartDok

Hva kreves for å bli godkjent?

Det er ulike kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at du som foretak skal bli sentralt godkjent. Her får du en oversikt over hvilke tiltak som er nødvendig.

Peab bruker SmartDok

Hva kreves for å bli godkjent?

Det er ulike kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at du som foretak skal bli sentralt godkjent. Her får du en oversikt over hvilke tiltak som er nødvendig.

Bruk SmartDoks HMS/KS-system

Foretaket må bekrefte HMS og kvalitet

Dersom dere har fylt ut alle deler av HMS håndboken i SmartDok slik at den beskriver hvordan dere jobber med HMS og kvalitetssikring, kan dere dokumentere dette i en systembekreftelse.

Beskriv hvordan selskapet jobber med HMS og kvalitetssikring i HMS-håndboken i SmartDok.

Du må bekrefte at foretaket oppfyller følgende:

  • Krav til helse, miljø og sikkerhet i internkontrollforskriften
  • Krav til kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen.

Har du nå det du trenger?

Dersom du nå har all dokumentasjon klar, kan du nå logge deg inn og sende inn søknad til Direktoratet for byggkvalitet om å få sentral godkjenning. For å søke om sentral godkjenning på vegne av foretaket må du ha riktige rettigheter i Altinn. Hvis du ikke har dette allerede, kan du få det tildelt.

Slik får du nødvendige rettigheter i Altinn

Sentral godkjenning gis for tre år av gangen. Foretaket kan søke om fornyelse av godkjenningen innen utløpet av godkjenningsperioden. Foretaket må dokumentere at det tilfredsstiller kravene som gjelder på fornyelsestidspunktet.

For å utvide godkjenningen med flere godkjenningsområder eller tiltaksklasser innenfor en eksisterende godkjenningsperiode, kan foretaket søke om endring.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere