Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en ettertraktet kvalitetsmerking for bedrifter i byggenæringen

Ordningen, administrert av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), gir et uavhengig bevis på at et firma oppfyller strenge krav til kompetanse, erfaring og kvalitetssikring.

Å oppnå Sentral godkjenning kan gi bedrifter en rekke fordeler, inkludert økt tillit hos kunder og myndigheter, bedre konkurranseevne og tilgang til større prosjekter.

Hvem kan søke?

For å søke om Sentral godkjenning må bedriften oppfylle en rekke krav. Disse inkluderer:

  • Å være registrert i Brønnøysundregistrene
  • Å ha et tilstrekkelig antall faglig kvalifiserte personer ansatt
  • Å ha et system for kvalitetssikring av arbeidet
  • Å ha betalt skatter og avgifter

Hvordan er søknadsprosessen?

Søknadsprosessen for Sentral godkjenning foregår elektronisk via DiBKs portal. Bedriften må fylle ut et søknadsskjema og dokumentere at den oppfyller alle kravene. DiBK vil deretter foreta en vurdering av søknaden og fatte et vedtak.

Hva koster det?

Det er et gebyr for å søke om Sentral godkjenning. Gebyret avhenger av antall fagområder bedriften søker godkjenning for.

Hva er fordelene med Sentral godkjenning?

Fordelene med Sentral godkjenning er mange:

  • Økt tillit: Sentral godkjenning er et synlig bevis på at bedriften er seriøs og kompetent. Dette kan gi økt tillit hos kunder, leverandører og myndigheter.
  • Bedre konkurranseevne: Bedrifter med Sentral godkjenning vil ofte være mer attraktive for kunder og oppdragsgivere. Dette kan gi bedriften en bedre konkurranseevne i markedet.
  • Tilgang til større prosjekter: I offentlige anbudskonkurranser stilles det nå strengere krav til å bevise at man har et godt system for å sikre kvalitet på sine leveranser. Bedrifter med sentral godkjenning skal dekke ulike kvalitetskrav og kan ha en fordel.
Sentral godkjenning

Hvor lang tid tar det å få Sentral godkjenning?

Behandlingstiden for søknader om Sentral godkjenning varierer, men DiBK har et mål om å behandle alle søknader innen 12 uker.

Hvordan kan bedrifter forberede seg på søknadsprosessen?

Det er lurt å starte med å lese seg godt opp på kravene til Sentral godkjenning på DiBKs nettsider. Bedriften bør også kartlegge om den oppfyller alle kravene og iverksette nødvendige tiltak for å tette eventuelle hull. Det kan også være lurt å kontakte DiBK for å få veiledning i søknadsprosessen.

Sentral godkjenning er en verdifull investering for bedrifter i byggenæringen. Ved å arbeide godt for å dekke kravene som stilles til en bedrift med Sentral godkjenning vil bedriften kunne styrke sin posisjon som en seriøs aktør i markedet.

For mer informasjon om Sentral godkjenning, besøk DiBKs nettsider.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere