bygg og anlegg bruker SmartDok app

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å oppnå konkurransefortrinn, og om å digitalisere kritiske arbeidsprosesser.

Digitalisering har aldri vært viktigere enn nå!

Jobber en smart så har en best forutsetninger for å møte nedgangstider, og ikke minst drive ennå mer lønnsomt i oppgangstider

Vi i SmartDok har jobbet med å digitalisere bygg- og anleggsbransjen i 13 år. I denne perioden har bransjen hatt både oppgangstider og nedgangstider. Med Corona-situasjonen står vi overfor en helt ny utfordring, og mer enn noen gang er situasjonen ekstremt vanskelig og uforutsigbar.

I denne artikkelen tar vi for oss hvorfor det er viktig med gode digitale løsninger, nettopp for å kunne stå best mulig rustet gjennom den tøffe tiden vi står ovenfor.

Fortsatt er det slik at store deler av bransjen ikke har digitalisert, eller de har “klatt digitalisert”. Å bruke word og excel er ikke å digitalisere, digitalisering handler om å bruke teknologi til å oppnå konkurransefortrinn.

HMS KS SmartDok

Et kraftfullt HMS-verktøy via app på mobiltelefonen kan for eksempel digitalisere HMS-arbeidet.

Hvorfor digitalisere?

Å digitalisere kritiske arbeidsprosesser, er helt avgjørende. For de som fortsatt registrerer sine timer, maskintimer, feilmeldinger, avviksmeldinger, massetransport, mannskapslister, sjekklister på papir, så innebærer ofte dette :

  • Fysisk innlevering
  • Unødvendig kjøring/transport for overlevering, tidkrevende og lite miljøvennlig
  • Fysisk kontakt ved overlevering av dokumenter, som igjen gir økt smittefare
  • Senere innlevering fører til senere oversikt
  • Lang behandlingstid
  • Tidkrevende å sammenstille data manuelt

Noen av fordelene med å digitalisere er:

  • Rapporter og oversikter kan genereres mer eller mindre automatisk
  • Innsikt i tall og data skaper oversikt som igjen gir bedre beslutninger
  • Mulig å jobbe fra hvor som helst (skybaserte løsninger) og hjemmekontor muliggjøres for administrative oppgaver på en helt annen måte enn tidligere
  • Det å unngå fysiske overleveringer av dokumenter og lister, bidrar ikke bare til raskere levering, men også mindre smitterisiko
bildefunksjon SmartDok

Å ta i bruk nye digitale løsninger kan være vanskelig å finne tid til, men dersom en går rolige tider i møte kan dette være den beste investeringen du kan gjøre. 

Jobbe smartere i nedgangstider

Det er ingen hemmelighet at de selskapene som jobber smartest, mest effektivt og tar de beste beslutningene er de som har best forutsetninger for å møte nedgangstider, og ikke minst drive ennå mer lønnsomt i oppgangstider.

Ofte er en hektisk arbeidshverdag det største problemet for å ta i bruk nye løsninger, man finner rett å slett ikke tid til å starte med dette, eller rettere sagt man prioriterer ikke dette. For de bedriftene som nå opplever redusert oppdragsmengde og roligere tider, så gir dette samtidig en mulighet til å optimalisere sin virksomhet og bruke tid på å implementere nye løsninger og forbedre de prosessene man har i sitt selskap. Før eller siden så vil situasjonen bli normal igjen, og da kan det være lurt å ha brukt tiden godt på å forberede seg og sin virksomhet på å stå ennå sterkere.

Hjemmekontor

Et hjemmekontor kan være veldig nyttig å kunne bruke når situasjonen krever det. I dag jobber alle de ansatte i SmartDok hjemmefra, på grunn av Korona-situasjonen i verden.

Hvordan løser vi det i SmartDok?

Vi i SmartDok har selv erfart hvor viktig det er å ha tidsriktige løsninger som forenkler og støtter opp om en enklere og mer effektiv hverdag. Vi bruker i dag utelukkende skybaserte løsninger, bl.a:

Alle disse løsningene gir oss mulighet til å jobbe fra hvor som helst, de er enkle å bruke og gir økt verdi.

Viktige anmodninger

MEF (Maskin-Entreprenørenes Forbund) har utarbeidet en artikkel som tar for seg råd og veiledning til bransjen. Her er mange nyttige tips som bransjen bør kjenne til. Les mer her.

BNL (Byggenæringens Landsforening) har utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Les om dette her.

Bjørn Tore Hagberg - Gründer av SmartDok

Bjørn Tore Hagberg er gründer og daglig leder av SmartDok. Han mener gode digitale løsninger kan hjelpe oss å stå best mulig rustet gjennom den tøffe tiden vi står ovenfor.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere