Bjørn Løkse
Bjørn Løkse foran gravemaskin

Løkse Maskin AS – eksperter i graving for fiber, tele og strøm, bruker SmartDok for nøyaktig oversikt og effektiv arbeidsflyt i alle prosjekter, året rundt.

Daglig leder Bjørn Løkse understreker viktigheten av SmartDok. Systemet har hjulpet dem å holde styr på prosjektene, spesielt når det kommer til dokumentasjon.

– Vi lever i en «kravstor dokumentasjonstid», og uten systemer som SmartDok kan det være vanskelig å oppfylle alle kravene, sier Bjørn.

Bjørn forteller hvor avgjørende god dokumentasjon er i anleggsbransjen.

– Da vi jobbet med grunnarbeidet for en gymsal, leverte vi over 1100 bilder og sjekklister direkte fra SmartDok. For oss var det aldri et spørsmål om å få betalt, sier han.

Han trekker frem de betydelige dokumentasjonskravene fra spesielt kommunene.

Dokumentasjonskravet her er knallhardt! Det kan være utfordrende, og man kan rive seg i håret av og til. Men valget er enkelt: Enten følger man kravene eller ender opp med å krangle og potensielt ikke få betalt. For vår del har det vært veldig lite støy takket være vår grundige dokumentasjon.

Og nettopp her ligger mye av suksessen til Løkse Maskin, og hvorfor selskapet har en høy status hos sine kunder.

Fra småjobber til storskala prosjekter

Når daglig leder Bjørn Løkse snakker om Løkse Maskin, er det med stolthet og respekt for de ansatte og familien som har gjort firmaet til det det er i dag. Fra småjobber innen strøm og telefon til nå å være en foretrukket aktør med spesialisering innen fiber, strøm, veibygging og vann- og avløp.

Historien startet i 1999 da Løkse AS og Løkse Spesialavfall, eid av Bjørn Løkses far, ble en del av Perpetuum. Det er altså snart 25 år siden dette skjedde. Firmaet opplevde en eksplosiv vekst rundt 2015–2016, med antallet ansatte som økte til rundt 20.

– Rammeavtalene og en fot innenfor oppdrettsbransjen betalte seg og vi fikk en betydelig vekst, forteller Bjørn.

I dag har Løkse Maskin et bredt spekter av tjenester, takket være deres moderne maskinpark som inkluderer alt fra 35-tonns gravemaskiner til dumpere.

– Vi har mange flinke ansatte. Alle står på og stiller opp dersom det er noe som dukker opp. Og så tror jeg vi gjør et bra arbeid, vi har ikke hørt noe annet i alle fall.

Det ligger også en uvurderlig familiestøtte bak suksessen.

En bør også takke de som sitter hjemme. Hun som ofte må godta at arbeid kommer tett på og nesten sidestilt med privatlivet. Støtten og tålmodigheten fra forloveden og ungene er gull verdt! Og kanskje til dels grunnen til at man får til å drifte som man gjør, legger Bjørn takknemlig til.

Jørn Ove Sæbbe

En app som er lett å bruke

Jørn Ove Sæbbe er maskinfører hos Løkse Maskin og bruker SmartDok daglig. Han trekker frem at det er veldig enkelt å bruke, og stjeler ikke tiden fra arbeidet hans.

Jørn Ove Sæbbe
Jørn Ove Sæbbe

En app som er lett å bruke

Jørn Ove Sæbbe er maskinfører hos Løkse Maskin og bruker SmartDok daglig. Han trekker frem at det er veldig enkelt å bruke, og stjeler ikke tiden fra arbeidet hans.

Helårsdrift: En utfordring i Nord-Norge

For maskinentreprenører kan vinteren være en prøvelse, og mange sysselsetter sine ansatte med å skaffe seg brøyteoppdrag i denne perioden. Løkse Maskin har løst denne utfordringen med å få gode avtaler med strøm- og nettleverandører.

Vinteren i Nord-Norge kan være en utfordring, men med avtaler med selskaper som Nettpartner, Frost Kraftentreprenør og Arva, klarer vi å sikre jobber selv i de kaldeste månedene, forteller Bjørn.

Høy aktivitet i en stor landsdel medfører at en ofte treffer maskinene og bilene til Løkse Maskin rundt i Nord-Norge.

– Det er morsomt å tenke på at vårt beskjedne firma fra lille Salangen har en tilstedeværelse som strekker seg så langt, sier Bjørn Løkse.

Folk legger merke til bilene våre overalt, fra Senja til Målselv og Balsfjord. Vårt primære arbeidsområde dekker steder som Senja, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Lavangen, Gratangen og Ibestad. Men vi har også utvidet vår rekkevidde til Porsanger og har hatt oppdrag på Setermoen.

Løkse Maskin bruker fotodokumentasjon i SmartDok
Fotodokumentasjon

Løkse Maskin bruker fotodokumentasjon aktivt. De dokumenterer flittig utført arbeid slik at de kan dokumentere overfor oppdragsgiver hva som er utført. Her tar Bjørn et bilde i SmartDok-appen ute på et prosjekt for Bardu kommune.

Jobber effektivt med nordnorsk hjelpemiddel

På anleggsplassen er det mye som skal håndteres, og for Bjørn Løkse og hans team har bruken av SmartDok virkelig gjort en forskjell.

– Det er som natt og dag i forhold til hvordan vi jobbet for 15 år siden, sier Bjørn, og legger til at ting nå er mye enklere for arbeiderne ute på prosjekt.

Å registrere timer, vareforbruk og hendelser er blitt en lek. Ett klikk her, et bilde der, og vips – på bare 5 sekunder er dokumentasjonen inne hos Anette på kontoret, forteller Bjørn entusiastisk.

Med å samle dokumentasjonen i et brukervennlig system sparer selskapet tid, mener Bjørn.

Med SmartDok slipper vi unna en del tidstyver, som igjen stjeler verdifull arbeidstid fra både arbeideren i gravemaskinen og oss på kontoret, og i ytterste konsekvens, familietid.

– Alle aldersgrupper finner systemet oversiktlig, sier Bjørn.

At timer, vareregistrering og sjekklister utføres enkelt fra en smarttelefon resulterer også i at en får betalt for jobbene, ifølge Bjørn.

– Å registrere timer og sende inn bilder gjennom SmartDok er kritisk for oss. Ellers ville vi ikke fått betalt for jobbene.

Men hva med kontorarbeidet? Anette Løkse, onkelungen til Bjørn som håndterer administrativt arbeid i bedriften er like entusiastisk.

Hun verdsetter at alt er samlet i én app.

– Å spare tid? Herregud, ja!, sier hun med et smil.

Anette Løkse
Anette Løkse

Det er enkelt å starte opp nye prosjekter

En trenger ikke «finne opp kruttet på nytt» når en starter opp et nytt prosjekt i SmartDok. Grunnmuren til prosjektet er allerede på plass, sier Anette Løkse som jobber med administrasjon i bedriften.

Anette Løkse

Det er enkelt å starte opp nye prosjekter

En trenger ikke «finne opp kruttet på nytt» når en starter opp et nytt prosjekt i SmartDok. Grunnmuren til prosjektet er allerede på plass, sier Anette Løkse som jobber med administrasjon i bedriften.

Enkelt å komme i gang med nye prosjekter

Å starte nye prosjekter kan ofte være tidkrevende og komplisert, men for Løkse Maskin har SmartDok gjort denne prosessen betydelig enklere.

– Når vi skal i gang med et nytt prosjekt, er det rett frem, forklarer Anette.

– Vi oppretter bare prosjektet i systemet, kopierer over en tidligere KS-plan, og om nødvendig justerer vi for HMS-kravene til den aktuelle jobben.

Hun påpeker også fleksibiliteten som SmartDok tilbyr.

– Hvis det er behov for endringer, for eksempel i organisasjonsplanen, tilpasser vi enkelt dokumentene før de lastes inn. Selv om vi gjør noen små justeringer her og der, sparer vi masse tid fordi vi ikke starter fra bunnen hver gang.

– Med SmartDok føles det ikke som å «finne opp kruttet på nytt», men snarere som å bygge på en solid grunnmur, forteller Anette.

Løkse Maskin har i mange år prioritert HMS/KS, og i SmartDok har de hatt et system som har forenklet arbeidet for alle, noe som har resultert i sikrere og mer kvalitetssikret utførelse til fordel for kundene deres.

Anette ønsker også å trekke frem SmartMEF, MEF sitt nye HMS/KS system i SmartDok som de har kommet godt i gang med.

– Nå har vi både MEF sine bransjerettede dokument- og skjemamaler og et brukervennlig HMS/KS-system under ett tak. Det er helt supert!

I en tid hvor presisjon, dokumentasjon og effektivitet står sentralt, har Løkse Maskin skapt et fotavtrykk i Nord-Norge. Partnerskapet med oss i SmartDok har forsterket fotavtrykket, ved å effektivisere arbeidsprosesser og sikre at kundenes behov alltid er i sentrum. Slik har et firma fra flotte Salangen vist at ved kombinasjonen av moderne teknologi, dedikert arbeid og troen på hva man gjør, kan man lykkes med helårsdrift i Nord-Norge.

Bjørn Løkse ute på prosjekt
Bjørn Løkse på prosjekt

Bjørn Løkse er fornøyd med størrelsen på selskapet han driver. – Det går fremover, vi driver godt, og vi sørger for å holde folk sysselsatt, forteller Bjørn Stolt.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere