Xledger SmartDok Integrasjon

Forbedret funksjonalitet for kontroll og oversikt over ordreflyten i selskapet.

Ny og forbedret versjon av integrasjonen mellom SmartDok og Xledger – levert av BDO

BDO har videreutviklet integrasjonen mellom SmartDok og Xledger, nå med ytterligere støtte for ordre- og lagerhåndtering.

For et drøyt år siden lanserte BDO en komplett integrasjon mellom SmartDok og Xledger. Der SmartDok var tiltenkt som utesystem, mens Xledger skulle håndtere administrasjon av personal, lønn, økonomi, rapportering, fakturering, og regnskap.

Les mer om denne integrasjonen her

I løpet av det siste året har BDO lansert større og mindre oppdateringer til integrasjonen, til nytte for sine eksisterende kunder. Disse forbedringene er nå klare til å tas i bruk for alle.

For mer informasjon om integrasjonen trykk her. 

Hovedsakelig inneholder endringene følgende:

Ordresynkronisering mellom SmartDok og Xledger, begge veier. Ordre kan opprettes i begge systemer, og flyte sømløst mellom de, uten fare for krangel om ordrenummer eller lignende.

Ordremodulen i Xledger inneholder funksjonalitet for tilbud, ordrebekreftelse, pakkseddel mm.

Ordren opprettes i Xledger, deretter når den settes «Klar til SmartDok» vil denne overføres til SmartDok, der ordreeier velger å akseptere ordre, og de ansatte kan begynne å registrere timer og varer. Når ordre er ferdigstilt vil denne oppdateres i Xledger med faktisk levert antall varer og timer. Man kan da enkelt se om det er varer som ikke er registrert på ordren, altså man sitter igjen med en restordre.

Denne funksjonaliteten sørger for at man til enhver tid har kontroll på ordreflyten i selskapet.

Vareuttak fra lager støttes nå i begge systemers API’er, og BDO har derfor muliggjør uttak fra lager i Xledger. Det vil si at når vareforbruk registreres i SmartDok, og man angir at det har blitt tatt ut fra lager, vil det utføres en lagerkorreksjon i Xledger. Med dette sørger man for at man alltid har et oppdatert lager i Xledger.

Utvidet prosjektinfo til prosjektmodulen i SmartDok. Integrasjon har nå mulighet for konfigurering av hvilke felter man ønsker å ta med seg over fra prosjektet i Xledger til prosjektet i SmartDok. Dette er for å dekke behovet for mer informasjon til utførerne av prosjektene.

Bedre håndtering av avslutning av prosjekter. Det ligger nå flere valg i integrasjonen på hvordan man ønsker å avslutte prosjekter. I og med at Xledger er master for prosjekter kan man enten avslutte ved å sette en til dato, fjerne timeføring, eller rett og slett stenge ned hele prosjektet. Konfigurasjon muliggjør at kunde kan velge sin egen prosedyre for dette.

Utvidelsen inneholder også en rekke andre funksjoner og forbedringer som vi håper våre kunder får godt utbytte av.

Power BI integrert mot Xledger og Smartdok. BDO har også utviklet PowerBI rapporter som kombinerer data fra både Xledger og SmartDok i samme grensesnitt. Power BI er en markedsledende Business Intelligence -løsning som gir mulighet for interaktive og visuelle analyser for å følge opp viktige nøkkeltall.

Vi har sett et klart behov for mer avanserte og kundetilpassede rapporter, og har derfor valgt å trekke data ut fra begge systemer for å kunne tilby dette. Dette gjør at prosjektledere for eksempel kan ha oversikt over både prosjektregnskap fra Xledger og påløpte timer fra Smartdok i samme skjermbilde – alltid oppdatert. Videre kan løsningen enkelt utvides til å hente inn og fremstille annen styringsinformasjon fra flere systemer.

BDO har et eget team som jobber utelukkende med analyse og rapportering for selskaper innenfor bygg og anlegg.

Les mer om dette her: https://www.bdo.no/nb-no/tjenester/radgivning/business-analytics

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere