XLEDGER

XLEDGER

Med Xledger får du en alt-i-ett løsning

Få full kontroll over din bedrift med Xledger – et komplett 100 % skybasert ERP-system.

Kom i gang med integrasjonen

Med Xledger får du en alt-i-ett løsning

Få full kontroll over din bedrift med Xledger – et komplett 100 % skybasert ERP-system.

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro

Med denne integrasjonen får man god kontroll over dataflyten i selskapet, samt bruker begge systemene optimalt med tanke på arbeidsdeling mellom økonomi, prosjektledere og ansatte.

Bedrifter med SmartDok og Xledger kan dermed nyte en komplett integrasjon mellom systemene.

Hva inneholder integrasjonen?

Timer og maskintimer vil bli overført fra SmartDok til Xledger for videre behandling der. De ansatte vil nok i stor grad kun benytte SmartDok som sin daglige app, og i mindre grad enn før forholde seg til Xledger.

I Xledger kan man benytte timefangsten til alt fra lønnsgrunnlag, til fordeling av kostnader på prosjektene i regnskapet med kalkulatoriske kostnader pr ansatt og pr maskin.

Besøk Xledger