Aktiv Veidrift AS er en etablert entreprenørbedrift som arbeider med det meste innen utenomhusanlegg. I dag består Aktiv Veidrift AS av ca. 60 egne ansatte, og derav 10 personer som mer eller mindre er fast tilknyttet til bedriften.

Niclas Persvik i Aktiv Veidrift ser store fordeler med at mange bruker samme system.

Aktiv Veidrift AS er aktiv bruker av et digital timeregistrering og ser store fordeler med at både entreprenører og underleverandører bruker samme system

Aktiv Veidrift AS er en etablert entreprenørbedrift som arbeider med det meste innen utenomhusanlegg. I dag består Aktiv Veidrift AS av ca. 60 egne ansatte, og derav 10 personer som mer eller mindre er fast tilknyttet til bedriften.

– Vi tar på oss stort sett alle typer oppdrag, alt fra private stikkledninger og drenering av hus, til store vei- og VA-prosjekter i 40-millionersklassen, sier Niclas Persvik i Aktiv Veidrift AS.

– Vårt fortrinn som entreprenør er at vi har særdeles mange tjenester i egen regi, som gravemaskiner, transport, ADK-rørleggere, asfalt-lag, feiebiler, anleggsgartnere, landmålere og verksted, noe som gjør oss allsidige og kunnskapsrike, sier han videre.

Samme system er stor fordel

Men til tross for at Aktiv Veidrift gjennomfører prosjektering og prosjekter i egen regi, er det ofte at selskapet bruker underleverandører til deler av prosjektet. Da er Niclas klar på at det er en fordel om de bruker samme type timefangstsystem.

– Ved bruk av underentreprenører ser vi gjerne at disse bruker SmartDok, slik at vi kan fange dokumentasjon på samme måte fra underleverandører som vi gjør fra egne ansatte, sier Niclas.

I dag er SmartDok det mest brukte systemet i bygg- og anleggsbransjen. Med over 1.000 kunder og over 30.000 brukere er det stor sjanse for at du som byggherre bruker en underleverandør som allerede bruker systemet.

– Slik vi i Aktiv Veidrift AS opplever SmartDok, så har vi den forståelse at det utvikles i takt med brukerbasen. For vår del betyr det at jo flere entreprenører innenfor vår bransje som bruker programvaren, jo sterkere vil programmet bli, da man vil ha en bredere “erfaringsbank” å bygge videre på, forteller Niclas.

Nyansettelser

En annen fordel med å bruke samme system er ved nyansettelser.

– Når vi ansetter nye personer er det til stor fordel både for oss og brukeren at at han eller hun har erfaring ved bruk av systemet. Da sparer vi oss for opplæring, og kanskje personen har noen erfaringer ved bruk av systemet som vi kan lære av og gjøre oss enda flinkere, sier Niclas.