Ingrid bruker SmartDok
Ingrid er en ivrig bruker av SmartDok

Ingrid Alstad, funksjonær i selskapet, har kontroll på prosjektene og kvalitetssystemet via SmartDok.

Hvordan Anleggsmaskiner AS bruker SmartDok for å sikre prosjektkvalitet og fornøyde oppdragsgivere

Vi besøkte nylig Anleggsmaskiner AS i Trondheim for å lære mer om selskapet og hvordan de bruker SmartDok for å kvalitetssikre prosjektene, etterleve dokumentasjonskrav og jobbe mer effektivt.

For Anleggsmaskiner er det avgjørende å fremstå som ryddige og pålitelige overfor kunder og byggherrer. For å oppnå dette, og stadig forbedre seg, har selskapet tatt i bruk SmartDok som verktøy for dokumentasjon og kvalitetssikring.

– Vi er veldig glade i SmartMEF, sier funksjonær Ingrid Alstad, som både er å finne i gravemaskinen og inne på kontoret for å følge opp prosjektene.

SmartMEF er MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok, og Anleggsmaskinen er ett av 1400 selskaper i MEF som nå har kommet i gang med systemet.

Her dokumenterer vi og kvalitetssikrer utført arbeid. Vi har tilpasset sjekklistene til prosjektene, og opplever det som veldig brukervennlig, legger hun til.

En skal kunne stole på at når Anleggsmaskiner AS har gjort jobben er den gjort skikkelig!

Prosjektleder Svein Skottvoll og Leif Otto Fischer

Prosjektleder Svein Skottvoll følger godt med når Leif Otto Fischer snakker om fremdriften. I bakgrunnen ser vi den elektriske gravemaskinen selskapet bruker i hallen.

Historien bak Anleggsmaskiner AS

Anleggsmaskiner AS har en lang og rik historie som strekker seg helt tilbake til 1958. Etter en vanskelig periode på 90-tallet, gjenoppbygde Trond Skottvoll og teamet selskapet sakte men sikkert, og i dag har de 17 ansatte og en solid maskinpark med blant annet gravemaskiner, dosere og hjullastere.

– Vi tar alt fra små drensoppdrag, tomtegraving til næringsbygg. Oppdragene varierer i størrelse opp til 30-40 millioner kroner, sier Ole Johan Skagseth, prosjektleder/ingenør i selskapet.

Selskapet håndterer både private og næringsprosjekter, og har dermed en god balanse i oppdragsporteføljen.

En tøff tid for bygge- og anleggsbransjen

En av de største utfordringene i bransjen i dag er hvordan tilpasse seg til elektrifisering og ikke minst en sviktende oppdragsmengde.

– Det har vært litt spesielt de siste to årene i forhold til oppdragsmengden, sier Ole Johan.

Til tross for utfordringer, har Anleggsmaskiner klart seg godt takket være en god kombinasjon av erfaring, dyktige ansatte og solid drift.

Ole Johan Skagseth

Ryddighet og pålitelighet

– Vi får tilbakemeldinger fra våre kunder og oppdragsgivere at vi er ryddige og at ting er på stell. Våre kunder skal oppleve at det vi leverer er kvalitet. Sjansene for at vi igjen blir valgt er dermed større, sier Ole Johan.

Ole Johan Skagseth

Bedre kvalitetskontroll med SmartDok

Når lista er lagt høyt av både selskapet selv og ikke minst oppdragsgiver, må en ha et godt kvalitetssystem på plass. For Anleggsmaskiner er det SmartDok som gjelder.

SmartDok har vist seg å være et uvurderlig verktøy.

– SmartDok gjør hverdagen vår enklere ved å tilby et brukervennlig kvalitetssystem for sjekklister, RUH og sikker jobbanalyse, sier Ingrid.

Hun setter pris på hvor enkelt det er å bruke systemet, og løfter spesielt frem den enkle tilgangen til dokumenter, oppdaterte tegninger, sjekklister og maler.

– Det er enkelt å finne frem i, se og lete. Det er veldig brukervennlig, forteller hun.

Leif Otto Fischer
Leif Otto Fischer har virkelig blitt dus med SmartDok, og er nøye med at sjekklister sendes inn slik at en har god oversikt over hva som er utført.

Leif Otto Fischer har virkelig blitt dus med SmartDok, og er nøye med at sjekklister sendes inn slik at en har god oversikt over hva som er utført.

Sjekklistekongen

I Granåsen treffer vi Leif Otto Fischer. Leif Otto er en av “gamlekara” ute på prosjektet, og har vært med siden papir og penn var tingen.

Leif Otto, som tidligere var motvillig til digitale løsninger, har nå blitt en stor tilhenger av SmartDok og er kjent som «sjekklistekongen» i selskapet.

– Han er helt rå. Han er helt i toppen av dem som fyller ut flest sjekklister i løpet av en uke hos oss, forteller Ingrid.

Selv sier Leif Otto dette om å bruke et system via mobiltelefon, og det å bli kalt sjekklistekongen:

– Sjekklistekongen? Haha, jeg synes bare det er veldig enkelt å bruke SmartDok. Jeg var skeptisk da vi gikk over fra å føre ting i permer til digitalt, men nå er det 1000 ganger enklere, sier han

En actionfylt hverdag

Bli kjent med Ingrid Alstad i Anleggsmaskiner, og finn ut hvordan dagene hennes er og hvorfor hun trives så godt i anleggsbransjen!

Overgangen til SmartMEF

Anleggsmaskiner AS har tatt i bruk SmartMEF, MEF sitt HMS/KS-system som er å finne i SmartDok, noe som har gjort hverdagen enda enklere.

– Jeg synes det har vært mer lettvint. En stor oppgradering fra gamle KSMEF, sier Ingrid.

Hun har brukt tid på å finjustere sjekklistene for spesifikke prosjekter, som for eksempel Granåsen-prosjektet.

– Nå har vi enkel tilgang til sjekklister som er tilpasset vårt prosjekt her i Granåsen. Det gjør at alle på prosjektet registrerer kun relevant info.

Opplysning: Dersom du ikke er medlem av MEF, kan en bruke SmartDoks HMS/KS-modul som har samme funksjonalitet, men mangler MEF sitt gigantiske mal og skjemabibliotek.

Martin Skottvoll
Her gjør Martin Skottvoll seg klar for å kjøre den elektriske valsen som Anleggsmaskiner har kjøpt inn.

Her gjør Martin Skottvoll seg klar for å kjøre den elektriske valsen som Anleggsmaskiner har kjøpt inn.

Dokumentasjon og kvalitetssikring

For Anleggsmaskiner AS er dokumentasjon og kvalitetssikring avgjørende, spesielt på prosjekter hvor mye av arbeidet er under bakken og ikke synlig etter ferdigstillelse.

– Det er viktig å dokumentere det vi har gjort og at det er gjort riktig, sier Ole Johan.

Med SmartDok kan selskapet enkelt dokumentere utført arbeid med bilder og tekst, noe som sikrer at alt er i orden hver dag.

– Det er jo veldig viktig. For mye av det vi gjør er jo under bakken og vil ikke vises når det er ferdig. Så vi må jo på en måte dokumentere det vi har gjort, og at det er gjort rett, legger Ingrid til.

Dette har resultert i bedre koordinering, tidsbesparelser og økt kvalitet på alle prosjekter, noe som igjen styrker selskapets konkurranseevne i en krevende bransje.

Granåsen nye fotballhall

Det er et godt stykke arbeid som skal gjøres før fotballhallen tas i bruk i 2025, men før det skal den brukes til VM på ski i vinter.

Prosjekter å være stolt av

Anleggsmaskiner AS har vært involvert i mange spennende prosjekter i Trondheim.

– Vi har hatt mange spesielle bynære jobber, blant annet her i Granåsen og på Sluppen, forteller Ole Johan.

Et spesielt minneverdig prosjekt var Bassengbakken, hvor selskapet måtte håndtere utfordringer med kvikkleire og kalkstabilisering.

– Det er når vi møter nye og spennende utfordringer vi trives best, sier Ole Johan og Ingrid til slutt.

Anleggsmaskiner AS, med sitt erfarne team og effektive bruk av SmartDok, fortsetter å bygge fremtidens Trondheim. Selskapets historie, deres evne til å håndtere utfordringer og deres dedikasjon til kvalitet og ryddighet gjør dem til en pålitelig aktør i anleggsbransjen. Med verktøy som SmartDok og SmartMEF, er de godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og fortsette å levere prosjekter av høy kvalitet.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere