Kvalitetsavvik SmartDok

HMS og KS blir bare viktigere og viktigere. Jo enklere det er å gjøre dette, jo større er sannsynligheten for at det blir gjort, og man sparer verdifull tid.

Rapportering av kvalitetsavvik i SmartDok!

Som en del av HMS/KS lanserer SmartDok nå en standardisert løsning for innsending og behandling av kvalitetsavvik. 

Vi fortsetter å bygge inn nyttige funksjoner i vår HMS/KS pakke. Nå får du kvalitetsavvik i denne pakken også. Fra før av ligger det RUH, Skjema(bygge egne skjema, inkl. standard skjema) og bildeinnsending i denne HMS-pakken.

Om Kvalitetsavvik i SmartDok

Innholdet i rapportmalene er ferdig definert, men kan i stor grad tilpasses den enkelte bedrifts rapporteringsbehov. Kort fortalt kan de viktigste fordelene med rapportering av kvalitetsavvik i SmartDok oppsummeres slik:

  • ENKEL REGISTRERING: Det blir enkelt for den ansatte å sende inn et avvik. Det kreves et minimalt antall klikk i appen for å få fylt ut rapporten, og da innholdet er tilpasset bedriftens behov, blir operasjonen veldig rask og oversiktlig
  • STOR BEHANDLINGSMULIGHET: Innsendt kvalitetsavvik kan gis tilstrekkelig behandling i en oversiktlig prosess. Alle endringer blir loggført. I tillegg er det mulig for saksbehandler å kommunisere direkte med innsender via push-meldinger i SmartDok, slik at evt. oppfølgingsspørsmål kan avklares raskt og enkelt
  • NØKKELTALL OG STATISTIKK: Det er mulig å hente ut nøkkeltall og statistikk over alle innsendte kvalitetsavvik, både på enkeltprosjekter og samlet for hele bedriften. Hvor mange avvik ble rapportert på prosjektet ditt sist måned? Hva var disse relatert til, og hva kostet de oss? Svarene er nå bare noen klikk unna

Har du HMS/KS?

For å kunne ta i bruk kvalitetsavvik-rapportering i SmartDok, så må du sørge for at funksjonen HMS/KS er aktivert på ditt firma, samt at dine ansatte har lastet ned siste versjon av SmartDok-appen (4.5.8 eller høyere)

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere