HMS-reglement

Effektivt og brukervennlig for bygg- og anleggsbransjen

SmartDok 📲 har i de senere årene utvidet sin HMS/KS-modul for å inkludere et fullverdig kvalitetssystem for bygge- og anleggsnæringen. Med innføringen av Dokumentsenter, et eget dokumenthotell for våre kunder, kan vi nå tilby et integrert og effektivt kvalitetssystem som er tilpasset bransjens behov 🚧.

Kvalitetssystemet i SmartDok er utformet for å hjelpe bedrifter med å holde styr på kvalitetsstyring, dokumentasjon og oppfølging av prosjekter 📊.

Dokumentsenter i SmartDok

Dokumentsenteret er kjernen i SmartDoks kvalitetssystem. Det gir brukerne mulighet til å lagre, organisere og dele viktige dokumenter på en sikker og oversiktlig måte. Dokumentsenteret støtter en rekke filformater og har søkefunksjoner som gjør det enkelt å finne relevant informasjon raskt. Brukerrettigheter og tilgangskontroll sørger for at sensitive data forblir beskyttet og bare er tilgjengelig for de som har behov for det.

I Dokumentsenteret kan en bygge egne håndbøker, for eksempel kvalitetsplaner, SHA-planer.

Integrasjon med HMS-systemet

SmartDoks kvalitetssystem er tett integrert med HMS-systemet, noe som gjør det enkelt å kombinere HMS- og kvalitetsarbeid i ett og samme verktøy. Dette gir en mer effektiv og brukervennlig arbeidsprosess, og sikrer at kvalitetskrav og -standarder overholdes i alle ledd av prosjektene.

Joakim Hansen B&G
Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen mener bruken av SmartMEF har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen mener bruken av SmartMEF har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Oppfølging av prosjekter

Kvalitetssystemet i SmartDok bidrar til enkel og oversiktlig oppfølging av prosjekter ved hjelp av sjekklister, skjema, kvalitetsavvik og forbedringsforslag. Systemet varsler også om eventuelle avvik. Dette gjør det enklere for ledelsen å identifisere og håndtere avvik fra ønsket kvalitet, samt å iverksette forbedringstiltak når det er nødvendig.

Rapportering og analyse

SmartDoks kvalitetssystem inneholder verktøy for å generere rapporter og analyser knyttet til kvalitetsarbeidet. Dette gir bedrifter verdifull innsikt i hvordan de presterer på ulike områder og hjelper dem med å identifisere muligheter for forbedring.

Kvalitetssystemet i SmartDok er en brukervennlig og effektiv løsning for bygg- og anleggsbransjen, som hjelper bedrifter med å overholde kvalitetskrav og -standarder. Med Dokumentsenter, integrasjon med HMS-systemet og verktøy for oppfølging og rapportering, tilbyr SmartDok en løsning for kvalitetsstyring og dokumentasjon.

Ved å ta i bruk funksjonaliteten i HMS/KS og dokumentsenteret i SmartDok får bedriften muligheten til å bygge et fullverdig kvalitetssystem.

SmartMEF

Er du medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund) har du tilgang til SmartMEF, MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok.

SmartMEF er utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS. Forskjellen mellom SmartMEF og SmartDok sin standard HMS/KS-løsning er at en har tilgang til MEF sine skjemamaler og dokumentmaler i SmartMEF.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere