Full oversikt over maskinene i SmartDok

Ta kontroll på prosjektene, maskinene, maskinførerne, inntjeningen og kostnadene

En gladnyhet for entreprenører! Vi gjør det nå enda enklere å få oversikten gjennom den nye maskintimerapporten

Som maskinentreprenør er det alfa og omega og få de korrekt kostnadene på maskiner brukt på prosjektene. Nå har vi forenklet og forbedret kundenes muligheter for å hente ut nyttige rapporter angående dette. Bli kjent med maskintimerapporten!

Alle administratorer i SmartDok-systemet har nå tilgang til denne rapporten.

den nye maskinrapporten i SmartDok

Administratorer i SmartDok kan nå finne den nye rapporten under “Rapporter” → “NY: Maskintimerapport”.

Hva er styrkene til rapporten?

Styrken i denne rapporten er at du kan sammenstille mye informasjon om maskintimene.

Du kan gruppere på følgende egenskaper:

 • Dato
 • Maskin
 • Maskinkategori
 • Bruker
 • Prosjekt
 • Underprosjekt (prosjekt må være valgt for at denne skal være synlig, en må ha underprosjekt på firma)

Filtrering

SmartDoks nye søkefilter er tatt i bruk. Når en filtrerer så betyr det at en innsnevrer innholdet i tabellen. I denne rapporten kan man filtrere innholdet på:

 • Prosjekt
 • Underprosjekt
 • Maskinkategori
 • Maskinavdeling
 • Maskin
 • Brukeravdeling
 • Bruker

Dersom en kun ønsker å se maskintimer for et prosjekt kan en sette et filter på dette.

Merk: Du kan kun filtrere på aktive prosjekt.

Sum pris/sum intern pris

På grunn av at SmartDok har pris på maskinen pr time (intern og ekstern) som er registrert direkte på maskinen og evt. på prosjektet vil vi alltid kunne sette korrekt sum pris.

 • Har maskinen en timepris på prosjektet vil dette overstyre maskinens generelle timepris.
 • Prosjektets timepris vil være grunnlaget også når en grupperer.

Gruppering

Rapporten lar brukerne gruppere innhold i forhold til hva de mener er en relevant sammenslåing. Når en grupperer så betyr det å slå sammen elementer som er like.

 • Velger en å gruppere alle maskintimene på prosjekt vil man slå sammen alle timene på de ulike prosjektene der det er registrert maskintimer på.
 • Velger en å gruppere alle maskintimene på maskiner vil man slå sammen timene på de ulike maskinene som det er registrert maskintimer på.

Du kan også kombinere grupperinger.

 • Grupperer man på prosjekter og maskiner vil man slå sammen alle maskintimer som er registrert på samme prosjekt og samme maskin.

Lagrede oppsett

datovelger i maskinrapporten - SmartDokl AS

En annen av styrkene som ligger i vår nye rapport er at en kan lagre rapportoppsett. Hvis en ofte skal inn å se eller å hente ut en rapport på sum timer i forhold til et spesielt prosjekt eller en spesiell maskin, så kan man lagre dette. Spesielt effektivt er dette hvis man i tillegg benytter datovelgerens ulike faste datoperioder.

Velger en en slik periode i samspill med lagrede oppsett vil en alltid kunne raskt og enkelt hente ut rykende aktuelle data. Velger man «Forrige uke» og lagrer dette i et lagret oppsett som heter «Maskintimer pr maskin forrige uke» så vil rapporten alltid gi ferske tall, uten at man må sette noe som helst opp i filteret. ENKELT!

Eksport

Alle ulike oppsett kan enkelt eksporteres ved å trykke på tabellens meny (de tre prikkene) og Fileksport. Her kan du hente ut dataene i PDF-format eller Excel.

Kolonner

Endre tabellens kolonner ved å skjule eller vise tilgjengelige kolonner. Dette gjør du ved å trykke på tabellens meny (de tre prikkene) og «Vis eller skjul kolonner»

Har du lyst til å teste ut maskinmodulen vår? Be om demo her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere