SmartDok leverandørfaktura

Denne funksjonaliteten kan hjelpe deg med å oppdage avvik i leveranser og mottatte fakturaer

Utviklingsavdelingen vår leverer jevnt og trutt nye funksjoner i SmartDok, og et av de nyeste funksjonene er leverandørfakturaer.

Målet med leverandørfakturaer er å gi prosjektleder og arbeidsleder mulighet til å godkjenne faktura for mottatte varer. Det kan hjelpe deg å oppdage avvik i leveranser og i mottatte fakturaer.

Fakturaen fra økonomisystemet sendes til SmartDok med vedlagt PDF-fil, og kunden kan enkelt se og spore status på fakturaen direkte i SmartDok. Dersom den mottatte fakturaen mangler informasjon, kan du legge til kommentarer og sende fakturaen tilbake til økonomisystemet og godkjenne den først når de nødvendige tingene er på plass.

Mottatte fakturaer kan viderefaktureres gjennom fakturaberegningen og sendes tilbake til økonomisystemet ved behov.

Merk at det er kun de som må ha tilgang til økonomisystemet som får tilgang til leverandørfaktura.

Foreløpig er funksjonen kun tilgjengelig på webløsningen vår.

Opprette leverandørfaktura

Tilgang og rettigheter

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere