Oppdag avvik i leveranser og mottatte fakturaer

Leverandørfakturaer skal gi prosjektleder og arbeidsleder mulighet til å godkjenne faktura for mottatte varer.

Fakturaen fra økonomisystemet sendes til SmartDok med vedlagt PDF-fil, og kunden kan enkelt se og spore status på fakturaen direkte i SmartDok. Hvis den mottatte fakturaen mangler, kan bruker legge til kommentarer med de manglende tingene og sende fakturaen tilbake til økonomisystemet og godkjenne den når når de nødvendige feltene er fikset.

Mottatte fakturaer kan viderefaktureres og sendes tilbake til økonomisystemet ved behov.

Foreløpig er leverandørfakturaer kun tilgjengelig på nett.

Kort fortalt:

  • Raskere godkjenning av faktura
  • Få prosjektlederne mer knyttet til økonomisiden av prosjektet
  • Vær mer ansvarlig for varene som mottas i forhold til faktura
  • Forhindre unødig tilgang til økonomisystemet
  • Du kan laste opp en PDF faktura og skanne den
Opprette leverandørfaktura

Tilgang og rettigheter

Roller med full tilgang har tilgang til alle fakturaer, og brukeren har tillatelse til å:

  • Se leverandørfakturaer
  • Legg til manuelle fakturaer
  • Redigere fakturaene

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.