Med den nye funksjonen kan du blant annet tegne og skissere på plantegninger eller romskisser

Ta i mot funksjonen Tegning/skisse. Den ligger allerede klar til bruk hos alle om i dag har HMS Pro eller Standard

Det sendes daglig inn tusenvis av skjemaer og sjekklister via SmartDok, alt fra enkle avkrysningslister til avansert dokumentasjon av arbeidsoppgaver. I mange tilfeller er det behov for å beskrive en situasjon eller tilstand, og da har man inntil nå hatt valget mellom å legge ved bilder eller å skrive en kommentar.

1. november 2021 lanserte vi en en ny mulighet vi har kalt Tegning/skisse. Dette nye skjemaelementet gir deg mulighet til å opprette et eget felt i skjemamalen der innsender enten kan skissere noe på blank bakgrunn eller tegne på en forhåndsbestemt bakgrunn som du har lagt inn, f.eks. en plantegning eller romskisse.

Innsendere vil ha mulighet til å tegne og markere med fem forskjellige farger i tillegg til at de kan legge på tekst med samme fargevalg. Eventuelle feil i skissene kan enkelt rettes opp med en angre-knapp og en egen slettefunksjon (søppelkasse). Hvert tegne/skissefelt vil i tillegg ha sitt eget kommentarfelt for ytterligere informasjon (maks. 250 tegn).

Den utfylte skissen/tegningen vil bli en integrert del av det innsendte skjemaet, og fremkommer selvfølgelig da også på PDF-kopier.

Den nye skjemafunksjonen er tilgjengelig for alle som har HMS/KS-modulen i SmartDok (både standard og pro-versjonen).

Hvordan tar dere i bruk denne nye funksjonen?

Følg disse enkle skrittene for å komme i gang:

  1. Opprett en ny skjemamal eller revider en eksisterende mal, og legg til et tegne-/skissefelt via skjemabyggerens meny.
  2. Bestem om feltet skal være blankt eller om du vil legge til en bakgrunn. Bakgrunn legges til ved at du trykker på rediger-knappen under tegnefeltet, og velger en bildefil du har liggende på din PC. Støttede formater er PNG, JPG og TIFF.
  3. Publiser det nye skjemaet slik at det er tilgjengelig for de ansatte.
  4. Påse at alle ansatte som skal fylle ut dette skjemaet via mobil har oppdatert til minimum versjon 4.11.51 av SmartDok-appen. Tidligere versjonen av appen vil ikke fungere på skjemaer med tegnefelt. Utfylling via web krever ingen oppdatering.

TIPS: For å kunne tegne og skissere med økt nøyaktighet bør dere utstyre de ansatte med penner med silikontupp.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere