HMS-system i SmartDok

HMS STANDARD

Jeg ønsker å teste ut HMS Standard
HMS-system i SmartDok - be om demo

Aldri før har det vært enklere å fylle ut sjekklister – med fotodokumentasjon

Rapporter uønsket hendelse (RUH) med SmartDok!

Hvorfor velge SmartDok HMS Standard?

Jeg ønsker å teste ut HMS Standard
HVORFOR RAPPORTERE HMS?

SUPERENKEL SKJEMABYGGER

I bygg- og anleggsbransjen i Norge, så stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvordan HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Her vil man med SmartDok ha de beste løsningene for det viktige HMS-arbeidet i virksomheten og for rapportering 

BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK

FOTODOKUMENTASJON

FOTO-
DOKUMENTASJON

Legge til bilder og lokasjon for hendelsen, samt vedlegge filer
Be om demo på SmartDok HMS Standard