Vi lanserer nå en lang rekke forbedringer i vår HMS/KS/SmartMEF-modul

Alle oppdateringene kort fortalt:

 1. Kunne definere filnavn på PDF-kopier av innsendte skjemaer
 2. Last ned flere PDF-er samtidig
 3. Større firmalogo på PDF av innsendt skjemaer
 4. Mellomlagring av flere skjemaer
 5. Kunne forhåndsvise en skjemamal i skjemabyggeren
 6. Forbedret prosjekttilkobling av skjemamal

Kunne definere filnavn på PDF-kopier av innsendte skjemaer

Det har lenge vært ønskelig å kunne bestemme hvordan filnavnet på en PDF-kopi av et innsendt skjema skal se ut. Nå er det mulig å sette opp dette på firmanivå, slik at alle PDF-kopier av innsendte skjemaer vil benytte den valgte oppbygningen.

Du finner denne muligheten under Firmainnstillinger –> Firmadetaljer –> Modulinnstillinger –> HMS/KS

Større firmalogo på PDF av innsendt skjema

Denne oppdateringen justerer logoen på PDF-eksporten av alle nye, innsendte skjemaer slik at denne blir nesten dobbelt så bred som tidligere. Merk at PDF-eksporter som er generert før denne dato kan ligge lagret i minnet, slik at de fortsatt vil fremstå med mindre logo.

Kunne forhåndsvise en skjemamal i skjemabyggeren

Denne funksjonen er nå tilgjengelig via den nye knappen i verktøylinjen på skjemabyggeren.

Forhåndsvisning av skjemamal

Kunne forhåndsvise en skjemamal i skjemabyggeren

Mellomlagring av flere skjemaer

Mange av våre kunder benytter funksjonen for mellomlagring av skjemaer i stor grad. Her kan det imidlertid være litt i overkant mye trykking frem og tilbake når man skal flytte et større utvalg av skjemaer mellom innsendt og mellomlagret.

Vi har derfor forbedret flyten med følgende oppdateringer:

 • Du kan markere flere innsendte skjemaer og flytte samtlige til mellomlagret ved å klikke på Valg-knappen og deretter velge «Endre status til mellomlagret for valgte«.

 • Etter flytting av skjema til mellomlagret vil du bli spurt om du ønsker å fortsette og behandle innsendte skjemaer, eller bli videresendt til oversikten over mellomlagrede skjemaer.

Forbedret prosjekttilkobling av skjemamal

I skjemamalbiblioteket kan man knytte en valgt skjemamal opp mot de rette prosjektene via avsnittet «Prosjekttilkoblinger» i sidepanelet.

Vi har nå gjort forbedringer på denne funksjonen slik at det er lettere å finne frem til riktig prosjekt.

Disse forbedringene inkluderer:

 • En mulighet for å ekspandere eller minimere alle underprosjekt slik at det blir lettere å finne frem til riktig prosjekt i listen

 • Et søkefelt øverst for å enklest mulig kunne finne fram til et spesifikt prosjekt

 • En knapp for å avslutte redigeringsmodus dersom du ikke ønsker å gjøre noen endringer i oppsettet likevel

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere