Varehandel

Forenkling og digitalisering av offentlige innkjøpsprosesser øker effektiviteten og transparensen i anskaffelser

Bygg- og anleggsbedrifter som leverer tilbud til det offentlige vil fra årsskiftet få strengere krav knyttet til klima- og miljøhensyn.

 • Har din bedrift et bevisst forhold til det konkurransefortrinnet det gir å ha en systematisk tilnærming til bærekraft?
 • Kan dere slå i bordet med et tilbud som beviser at dere har kontroll?
 • Kan en Miljøfyrtårnsertifisering være noe for dere?

Fra 1. januar 2024 trer det nye anskaffelsesverket i kraft i Norge. Dette er en revisjon av det eksisterende anskaffelsesregelverket, og innebærer en rekke endringer og forbedringer.

En av de viktigste endringene er at det innføres en mer risikobasert tilnærming til anskaffelser. Dette betyr at oppdragsgivere skal vurdere risikoen ved anskaffelsene og tilpasse anskaffelsesprosessen deretter.

En annet viktig endring er en større grad av åpenhet og transparens i anskaffelsesprosessen. Dette betyr at oppdragsgivere skal gi mer informasjon om anskaffelsene sine, og at de skal være mer åpne om avgjørelsene sine.

De viktigste endringene i det nye anskaffelsesverket er som følger:

 • Forenkling og digitalisering: Det nye anskaffelsesverket skal gjøre det enklere og mer effektivt for offentlige oppdragsgivere å gjennomføre anskaffelser. Dette innebærer blant annet at det skal være enklere å bruke digitale verktøy og at det skal være færre unntak fra regelverket.
 • Mer miljøvennlig: Det nye anskaffelsesverket skal bidra til å fremme bærekraft. Dette innebærer blant annet at oppdragsgivere skal vurdere miljøkonsekvenser av anskaffelser og at de skal stille miljøkrav til leverandører.
 • Mer åpenhet og transparens: Det nye anskaffelsesverket skal bidra til økt åpenhet og transparens i offentlige anskaffelser. Dette innebærer blant annet at det skal være enklere for innsyn i anskaffelsesprosesser og at det skal være obligatorisk å rapportere om anskaffelser.

Her er noen spesifikke endringer som trer i kraft fra 1. januar 2024:

 • Nytt regelverk: Det nye anskaffelsesverket erstatter dagens anskaffelseslov og forskrifter.
 • Nye verktøy: Det offentlige skal utvikle nye verktøy for å støtte anskaffelsesprosesser.
 • Nye krav: Oppdragsgivere skal stille nye krav til leverandører, blant annet om miljø og sosial ansvarlighet.

De nye reglene skal bidra til å gjøre offentlige anskaffelser mer effektive, bærekraftige og åpne.

Les mer om de nye reglene her.

Virkningen av endringene

De nye reglene forventes å ha en positiv innvirkning på offentlige anskaffelser i Norge. De vil bidra til at anskaffelser blir mer bærekraftige, effektive og transparente.

Konkrete eksempler på hvordan endringene vil påvirke offentlige anskaffelser:

 • Bærekraft: Offentlige innkjøpere vil bli pålagt å vurdere miljø- og sosiale aspekter i alle anskaffelser. Dette kan føre til at offentlige innkjøper velger leverandører som tilbyr mer bærekraftige produkter og tjenester.
 • Forenkling: De nye reglene for offentlige anskaffelser over nasjonalt terskelbeløp vil gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å gjennomføre anskaffelser. Dette kan føre til at offentlige innkjøpere gjennomfører flere anskaffelser.
 • Digitalisering: De nye reglene for elektronisk innkjøpssamarbeid og elektronisk tilbudsgivning vil gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å bruke digitale verktøy i anskaffelsesprosessen. Dette kan føre til at offentlige innkjøper blir mer effektive.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere