Flere bransjer har krav om at du må ha sertifisert opplæring for å kunne bruke og behandle motoriserte maskiner.

I Norge er det krav om opplæring for å kjøre truck, kran og anleggsmaskiner.
Opplæringen kan kun skje i virksomheter og skoler som er godkjent for denne typen opplæring.

Arbeidstilsynet har nå endret opplæringsplanene for praksisdelen av sertifisert sikkerhetsopplæring for kran, truck og anleggsmaskiner

Endringene gjelder særlig gjennomføring av den praktiske prøven og når opplæring skjer sammen med fadder

I Norge er det krav om opplæring for å kjøre truck, kran og anleggsmaskiner. Opplæringen kan kun skje i virksomheter og skoler som er godkjent for denne typen opplæring. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har undervist og hvem som har fått opplæring.

– Sertifiserte virksomheter har et særlig ansvar for at praksisen gjennomføres etter regelverket. Dessuten skal gjennomføring av praksisen med fadder i bedrift, være i tråd med bedriftens HMS-system, sier sjefingeniør Solfrid Engene Røyset i Arbeidstilsynets avdeling Arbeidsmiljø og regelverk.

Opplæringen omfatter ulike moduler og Følgende moduler er nå endret:

Modul 4.1 Masseforflyttingsmaskiner.
Modul 4.2 Løfte- og stablevogner for gods. Truck.
Modul 4.4 Mobilkran.
Modul 4.5 Tårnkran.
Modul 4.6 Portalkran.
Modul 4.7 Bro- og traverskran.
Modul 4.8 Lastebilkran.

Regelverket presiserer videre at eleven skal avlegge avsluttende praktisk prøve med en reell kran, truck eller masseforflyttingsmaskin.

Se temaside for ytterligere informasjon: Opplæring fra sertifisert virksomhet.

Kilde: Arbeidstilsynet

Ta maskinopplæring via e-læring

Flere bransjer har krav om at du må ha sertifisert opplæring for å kunne bruke og behandle motoriserte maskiner. Nå kan du som skal jobbe med slikt utstyr, ta fellesdelen av opplæringa som e-læring.

Sertifisert opplæring skal gi føreren et minimum av kunnskap og ferdigheter for å bruke kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Det er et krav utstyret blir bruke på en trygg måte, både for seg selv og andre.

– Føreren skal alltid få nødvendig opplæring på det utstyret som han eller hun skal bruke, sier sjefingeniør Solfrid Engene Røyset i Arbeidstilsynet.

– Slik utstyrsspesifikk opplæring skal sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Teori-delen om «arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser» som alle maskinførere må ta, før de begynner å lære om det enkelte arbeidsutstyret, kan nå også tas som e-læring.

Alle virksomheter som tilbyr opplæring i bruk av maskiner, skal være godkjent for å drive nettopp denne opplæringen. I dag gir en lang rekke virksomheter og videregående skoler slik opplæring.

Les om hva som skal til for å få kompetansebevis: Opplæring fra sertifisert virksomhet

Kilde: Arbeidstilsynet

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere