Bygg- og anleggsindustrien

De nye sertifiseringskriteriene i bygge- og anleggssektoren tar sikte på å fremme bærekraftig bygging

Bygg- og anleggsindustrien står overfor økende press for å forbedre bærekraften i sine prosjekter. For å møte dette behovet, har det blitt utviklet nye miljøfyrtårnkriterier som setter standarder for grønn og miljøvennlig bygging.

Disse kriteriene ikke bare reduserer miljøpåvirkningen, men også bidrar til økonomisk effektivitet og kvalitetsforbedring i byggeprosjekter.

Hva er sertifisering i bygg og anlegg?

Sertifisering i bygg og anlegg er en prosess der byggeprosjekter blir vurdert og bekreftet i forhold til visse standarder for bærekraft, kvalitet og miljøpåvirkning.

Sertifisering gir byggherrer, entreprenører og utviklere muligheten til å demonstrere sitt engasjement for bærekraftige praksiser og dermed tiltrekke seg investorer og kunder som verdsetter miljøansvarlige prosjekter.

Et komplett HMS/KS-system i én app

SmartDok HMS/KS-system gir bedre oversikt og kontroll, reduserer risiko for ulykker og hjelper deg med å oppfylle kravene.

De nye sertifiseringskriteriene

De nye sertifiseringskriteriene i bygg- og anleggssektoren tar sikte på å fremme bærekraftig bygging på flere måter:

  1. Energiforbruk og karbonutslipp: Sertifiseringene inkluderer krav til å redusere energiforbruket og karbonutslippene knyttet til byggeprosessen og driftsfasen. Dette oppfordrer til bruk av energieffektive teknologier, fornybar energi og materialer med lavere karbonavtrykk.
  2. Materialbruk: Sertifiseringene legger vekt på bruk av bærekraftige og resirkulerte materialer. Dette fremmer ansvarlig ressursforvaltning og reduserer avfall i byggeprosessen.
  3. Miljøpåvirkning: Byggeprosjekter må vurdere og minimere deres miljøpåvirkning, inkludert avbøtende tiltak for håndtering av overvann, reduksjon av lysforurensning og beskyttelse av økosystemer.
  4. Livssykluskostnader: Sertifiseringene tar hensyn til livssykluskostnader, inkludert vedlikehold og energiforbruk i driftsfasen. Dette fremmer langsiktig økonomisk bærekraft for byggeprosjekter.
  5. Sosialt ansvar: Bærekraftige byggeprosjekter må også ta hensyn til sosiale faktorer, inkludert arbeidsforhold og samfunnsengasjement.
Karianne Eriksen

ISO-sertifisert med hjelp av SmartDok

Viggo Eriksen AS står som et symbol på integritet og bærekraft i bransjen.

Karianne Eriksen
Karianne Eriksen

ISO-sertifisert med hjelp av SmartDok

Viggo Eriksen AS står som et symbol på integritet og bærekraft i bransjen.

Fordeler med de nye sertifiseringskriteriene

De nye sertifiseringskriteriene gir en rekke fordeler for bygg- og anleggssektoren:

  1. Miljøfordeler: Reduksjon av karbonutslipp, avfall og miljøpåvirkning bidrar til å bevare naturressurser og minimere negativ påvirkning på økosystemer.
  2. Økonomisk effektivitet: Bærekraftige byggeprosjekter kan ha lavere driftskostnader over tid, spesielt når det gjelder energiforbruk og vedlikehold.
  3. Markedsfordeler: Sertifisering gir en konkurransefordel ved å tiltrekke seg miljøbevisste kunder og investorer.
  4. Forbedret omdømme: Bærekraftig bygging kan forbedre omdømmet til selskaper i bransjen, noe som kan føre til økt etterspørsel etter deres tjenester.
  5. Langsiktig bærekraft: De nye kriteriene bidrar til å fremme langsiktig bærekraft i bygg- og anleggssektoren, som er avgjørende for fremtidige generasjoners velvære og for planeten.

SmartMEF – MEF sitt HMS/KS-system
i SmartDok

SmartMEF er utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS.

Konklusjon

De nye sertifiseringskriteriene for bygg og anlegg representerer en viktig utvikling for bransjen. De gir et veikart for å oppnå høyere standarder for bærekraft, kvalitet og miljøansvarlighet. Ved å følge disse kriteriene kan byggherrer, entreprenører og utviklere bidra til å bygge en bedre fremtid, der bygg og anlegg spiller en nøkkelrolle i å redusere miljøpåvirkningen og fremme økonomisk bærekraft.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere