Karianne Eriksen i Viggo Eriksen AS.
Karianne Eriksen - Viggo Eriksen AS

Karianne Eriksen jobber med HMS og personal, og har styrt sertifiseringsprosessen i selskapet.

Sertifisert i både kvalitetsstyring og miljøledelse, står Viggo Eriksen AS som et symbol på integritet og bærekraft i bransjen. En partner du kan stole på i alle ledd.

Som et lysende eksempel på kvalitetsstyring og miljøledelse i bransjen, står Viggo Eriksen AS nå stolt sertifisert under ISO 9001 og ISO 14001. Men hva ligger bak denne prestasjonen? Dette fikk vi innsikt i da vi nylig besøkte denne fremtredende bedriften i Hammerfest.

Under vårt besøk snakket vi med Karianne Eriksen, som for tiden fungerer som vikarierende HMS- og personalleder. Karianne delte innsikt om hvordan selskapet navigerte prosessen for å oppnå disse prestisjetunge sertifiseringene og hvorfor de valgte å prioritere dette viktige skrittet i selskapets utvikling.

– Vi ble sertifisert i april 2023 innenfor begge standardene. Men det er nå arbeidet virkelig begynner, forteller Karianne Eriksen.

– Nå når vi har fått sertifikatet så må vi vedlikeholde det, og passe på at dokumentasjonen blir sendt inn, at styringsdokumentene våre er relevant, at vi gjør det vi sier vi skal gjøre.

Det er viktig at styringssystemene blir godt implementert i bedriften, og ikke minst hos mannskapet ute i felt. Vi skal jo ha en rundgang i det, og kontinuerlig forbedring hos oss innen kvalitet og miljø, sier hun.

Driftsleder Bengt Hansen
Driftsleder Bengt Hansen

Kvalitet og fornøyde kunder

– Å ha all dokumentasjon på én plass gjør jobben enklere for både folk på kontoret og folk i felt, forteller Bengt Hansen, driftsleder i Viggo Eriksen AS.

Driftsleder Bengt Hansen

Kvalitet og fornøyde kunder

– Å ha all dokumentasjon på en plass gjør jobben enklere for både folk på kontoret og folk i felt, Bengt Hansen driftsleder i Viggo Eriksen AS.

En spennende og givende prosess

Gjennomføringen av sertifiseringen har utvilsomt vært både spennende og givende for selskapet. Prosessen startet opp høsten 2022, og ble gjennomført i regi av MEF.

– Vi påmeldte oss MEFs seminarer, og gjennom 4-5 kurs arbeidet vi sammen med anleggsbedrifter fra hele landet, med SmartMEF tett integrert i prosessen.

MEF (Maskin Entreprenørenes Forbund) ønsker å legge til rette for at medlemmene som ønsker å bli ISO-sertifiserte får en så enkel vei mot målet som mulig.
Du kan lese mer om kursene til MEF her!

Med hjelp av SmartMEF tilpasset så bedriften de nødvendige dokumentene, fullførte prosessen i desember og innkalte sertifiseringsorganet. Etter en første sjekk i februar, fikk de endelige revisjon i april. Med positivt resultat.

Viggo Eriksen AS var dermed sertifisert innen ISO 9001 og ISO 14001.

Prosessen ga administrasjonen en verdifull mulighet til å gjennomgå og strømlinjeforme interne rutiner, kritisk evaluere kvalitetsstandarder, og forsterke disse standardene ute i felten, forteller hun.

I videoen under kan du høre henne fortelle om nettopp denne prosessen.

Forbedring av rutinene

Som med all vekst har også Viggo Eriksen oppdaget at noen tidligere implementerte metoder kanskje ikke holder mål.

– Når slike situasjoner oppstår, er det avgjørende å dokumentere funnene, diskutere dem i driftsmøter og deretter initiere prosessen for å foreslå forbedringer.

Kombinasjonen av SmartDok og SmartMEF har vist seg å være en viktig komponent i selskapets suksess.

– Bruken av SmartMEF, MEFs HMS/KS modul i SmartDok har vært essensiell; den har sentralisert all vår dokumentasjon og tilbyr en helhetlig oversikt over bedriftens drift og våre rutiner, spesielt innen sikkerhet og HMS, forteller Karianne.

– Disse verktøyene er ikke bare essensielle for vår nåværende prosess, men sikrer også at vi er godt rustet for fremtidige utfordringer og opprettholder disse standardene i årene som kommer.

Som kunde av Viggo Eriksen er dette særdeles gode nyheter. Du kan stole på at selskapet har dokumentasjon og rutiner på stell, noe som igjen resulterer i et bedre produkt for kunden.

Viggo Eriksen gravemaskin
Viggo Eriksen sine gravere har vært effektive.

Det er viktig at styringssystemene blir godt implementert i bedriften, og ikke minst hos mannskapet ute i felt. Her ser vi det jobbes på utsiden av nye Hammerfest sykehus.

Bedriftstilpassede skjemaer og rutiner

Viggo Eriksen tok i bruk SmartMEF i 2022 rett etter at det var lansert. For selskapet var det svært viktig at kvalitetssystemet skulle være tilpasset deres egen bedrift.

– Det som var viktig da vi begynte med SmartMEF, det var å bedriftstilpasse skjemaer og rutiner – at det skulle være relevant for oss.

– Det som meldes inn må være viktig for både oss og kunden, verken mer eller mindre.

Brukervennlighet er nøkkelen til suksess, mener Karianne.

SmartDok er enkelt for våre ansatte å bruke ute i felt. Vi er opptatt av at systemer ikke blir en plage, men blir en del av hverdagen. Noe som er lett å bruke. Du skal ikke trenge å gå en halvtime å fryse på fingrene fordi registreringen tar så lang tid.

Viggo Eriksen
Viggo Eriksen

Ærlighet og redelighet er første bud

– God kvalitet på jobbene, og at vi leverer det kunden forventer til avtalt pris. Alt på en sikker måte med HMS/KS i fokus, sier daglig leder Viggo Eriksen.

Viggo Eriksen

Ærlighet og redelighet er første bud

– God kvalitet på jobbene, og at vi leverer det kunden forventer til avtalt pris. Alt på en sikker måte med HMS/KS i fokus, sier daglig leder Viggo Eriksen.

Har bistått andre bedrifter

Prosessen med sertifisering har gått så bra at andre selskaper har tatt kontakt med Viggo Eriksen for tips og råd.

Vi fikk spørsmål fra en annen bedrift som også skal ISO-sertifiseres. De spurte om tips og råd til hvordan en går frem, og vi hjalp dem med glede. Det er jo kjempetrivelig å kunne bistå, og samtidig fikk vi også vist frem SmartDok og SmartMEF, sier hun.

Lurer du på mer angående sertifisering? Da kan du finne mye mer informasjon i denne artikkelen om hvordan en blir sertifisert?

Godt HMS-arbeid

Et resultat av å ha rutinene på stell er at de ansatte vil oppleve at de blir hørt og at korrigerende tiltak gjennomføres.

Karianne forteller om et eksempel på godt HMS-arbeid da en av deres ansatte meldte om dårlig lufting på arbeidsplass.

– Ved et av våre byggeprosjekter opplevde to arbeidere dårlig lufting i forbindelse med arbeid med maskin inne i bygg, og det var bekymring for mulig helseskade. Umiddelbart sendte de inn en Rapport om Uønsket Hendelse (RUH) for å varsle om situasjonen.

– Vår umiddelbare respons var å øke frekvensen av lufting og pauser, som et strakstiltak.

Etter å ha utført en årsaksanalyse, tok prosjektlederen umiddelbart kontakt med byggherre.

Som et resultat ble det ordnet med en vifte som korrigerende tiltak. Alt dette ble raskt dokumentert og sendt til byggherren via SmartDok, og det understreker viktigheten av digitale HMS-verktøy.

– De ansatte i feltet fikk også umiddelbar tilbakemelding, noe som fremmer en kultur for å varsle om potensielle sikkerhetsproblemer i fremtiden.

Viggo Eriksen - Hammerfest sykehus
Fra enkeltmannsforetak til entreprenør for grunnarbeidet ved det nye sykehuset.

Viggo Eriksen AS har vært leverandør av grunnarbeidet til nye Hammerfest sykehus. Under arbeidet har de blant annet avrettet massive grunnarealer. Les mer om jobben rundt sykehuset her.

Fra liten til viktig aktør

For Viggo Eriksen AS har reisen fra et enkeltmannsforetak til en pålitelig kraft i anleggsbransjen vært bemerkelsesverdig. Gjennom utallige prosjekter, utfordringer, og innovative løsninger har de bevist sin evne til å tilpasse seg og vokse i en stadig skiftende bransje.

Med deres forpliktelse til kvalitet, digital innovasjon og et urokkelig fokus på kundetilfredshet, er Viggo Eriksen AS godt posisjonert for å fortsette å forme Hammerfests landskap i mange år som kommer.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere