Olimb Anlegg har kontinuerlig vært i forkant av den teknologiske utviklingen i anleggsbransjen
Olimb Anlegg har kontinuerlig vært i forkant av den teknologiske utviklingen i anleggsbransjen.

Selskapet forener det beste fra fortid og fremtid

Olimb Anlegg har kontinuerlig vært i forkant av den teknologiske utviklingen i anleggsbransjen. Vi satte oss ned med prosjektleder Kristian August Olimb for å dykke dypere inn i selskapets historie, dets innovasjoner, og hvordan moderne verktøy som SmartDok hjelper dem med å optimere drift og prosjekter.

Elektrisk drevet pilotrørsborerigg

2022 markerte en milepæl for selskapet, da de investerte i Norges første elektrisk drevne pilotrørsborerigg. Dette var ikke bare en teknologisk oppgradering, men også et skritt mot en mer miljøvennlig tilnærming i anleggsbransjen.

– Med denne investeringen har vi beveget oss fremover mot en fremtid av utslippsfrie anlegg. Å være i frontlinjen av det grønne skiftet og bidra til en bærekraftig omstilling er av stor betydning for oss, uttrykker Kristian med stolthet.

Pilotrørsboring er en spesialisert NoDig-teknikk, ideell for oppdrag i løsmasser der nøyaktighet er av ytterste prioritet.

– Denne metoden kan levere en imponerende presisjon på pluss/minus 20 millimeter over en strekning på 100 meter, forteller han.

– Vi har mange års erfaring og sitter med en stor maskinpark. Vi har bygd oss opp slik at vi kan ta hele spekteret, uansett grunnforhold. Vi har alltid utstyr for å gjennomføre boringen. Det tror jeg er en stor styrke, legger han til.

Ikke bare er selskapet frempå med sine arbeidsmetoder og maskiner, men også innen digitalisering.

Enklere og smartere arbeidsdager

Digitaliseringen av anleggsbransjen har ikke gått Olimb Anlegg hus forbi. Med implementeringen av SmartDok, et verktøy for prosjektdokumentasjon, har selskapet effektivisert sin daglige drift. Det gir dem muligheten til raskt å samle, analysere og lagre viktig prosjektinformasjon i sanntid.

Det sparer oss tid, øker nøyaktigheten og sørger for at all nødvendig informasjon er lett tilgjengelig for alle involverte parter, forteller Kristian.

Kristian August Olimb
Kristian August Olimb

Sparer tid og øker nøyaktigheten

Med SmartDok kan vi motta daglige rapporter med presise data og bilder, noe som gir oss muligheten til umiddelbart å gjøre nødvendige justeringer, Kristian August Olimb.

Kristian August Olimb

Sparer tid og øker nøyaktigheten

Med SmartDok kan vi motta daglige rapporter med presise data og bilder, noe som gir oss muligheten til umiddelbart å gjøre nødvendige justeringer, Kristian August Olimb.

Bedre HMS/KS arbeid

SmartDok har effektivisert måten Olimb Anlegg driver sin daglige drift.

– Tidligere ble rapporter samlet og sendt inn en gang i uken, noe som førte til forsinkelser og utfordringer med datainnsamling. Med SmartDok kan vi motta daglige rapporter med presise data og bilder, noe som gir oss muligheten til umiddelbart å gjøre nødvendige justeringer, sier Kristian.

En av de mest betydningsfulle fordelene med SmartDok er dens HMS/KS-modul.

Denne modulen gir teamet muligheten til å sende inn RUH og avvik raskt og effektivt, samtidig som de har tilgang til HMS-håndboka, dokumentbiblioteket og stoffkartoteket rett fra deres telefoner. Dette sentraliserer informasjonen og gir enkel tilgang for hele teamet.

Olimb Anlegg har i 2023 tatt i bruk SmartMEF modulen i SmartDok, som er MEFs HMS/KS-system. Denne modulen er lik den vanlige HMS/KS-modulen i SmartDok, men inneholder i tillegg alle MEFs maler og skjema.

Kristian Olimb - rørpressing

Kristian Olimb med maskinen han kjøpte i USA for 520.000 kroner. Den første av sitt slag i Skandinavia. Her prøvekjører selskapet maskinen under riksveien i Råde. 

Innovasjon fra dag én

I 1957 la Kristian Olimb grunnlaget for sin anleggsvirksomhet i Råde. Med sitt fremoverskuende blikk pionerte han nye metoder og teknikker for røretablering. I 1970 søkte Kristian inspirasjon i USA og returnerte med den første maskinen spesialisert for boring i løsmasser.

Bare et fåtall år senere introduserte han grovhullsboring for tunnelboring i fjell, og posisjonerte Olimb Anlegg som ledende innen grovhullsboring. Denne metoden ble videreutviklet til å kunne stå inne i tunneler å bore opp i dagen, dette var svært gjennombrytende med tanke på å få til drift vinterstid i høyfjellet.

Olimb Anlegg har siden den tid konsekvent utvidet sin ekspertise og maskinflåte, spesielt innenfor teknikker som muliggjør røretablering uten behov for graving, NoDig.

Vi var først ute i Norge med å utføre nettopp denne type arbeid. Konseptet er det samme som i 1970, men nå er det litt mer nøyaktighet, forteller Kristian August.

Bedriften har håndtert en rekke utfordrende NoDig-prosjekter gjennom årene, hvor det prestisjefylte VA-prosjektet Midgardsormen i Oslo står som en av deres mest markante bragder.

Økonomiske og tidsmessige fordeler

Bruken av SmartDok har også vist seg å være økonomisk fordelaktig for Olimb Anlegg.

Det digitale verktøyet har kuttet ned på tidkrevende oppgaver, som punching av timelister, og har gitt oss muligheten til å motta løpende informasjon fra prosjektene, noe som sparer tid og penger, forteller Kristian August.

Digitaliseringen av dokumenter har også fjernet behovet for papirbasert arkivering, noe som tidligere kunne være uoversiktlig og tidkrevende.

Kristian trekker så frem de tingene han liker best med SmartDok.

 1. Tilpassede rapporter
  Det er den informasjonen vi får inn fra de ansatte, gjennom de rapportene vi har bygd opp selv i SmartMEF eller HMS/KS.
 2. Fotodokumentasjon
  Å dokumentere med bilder i SmartDok er fint. Våre ansatte legger ved bilder i dagsrapporten på hva som er utført, varemottak og andre ting som er viktig å dokumentere.
 3. Sentralisert informasjon
  Vi har all informasjon samlet på ett sted.
 4. Tilgang til ressurser
  HMS-håndboka, dokumentbiblioteket og stoffkartoteket er lett tilgjengelig via telefonen.
 5. Varslinger
  Sette varslinger på både maskiner og sertifikater, og legge inn når det er EU-kontroll
Kristian August Olimb på kontoret
Kristian August Olimb på kontoret.

Et resultat av godt dokumentasjonsarbeid ute i felt er at prosjekleder Kristian August Olimb via SmartDok har god oversikt over prosjektene.

Definisjonen av et suksessprosjekt

For Olimb Anlegg handler suksess ikke bare om å fullføre et oppdrag, men om hvordan det gjøres. Som Kristian forklarer:

– Suksess er når vi har levert på det som er bestilt og forventet, samt at vi har levert i forhold til avtalt tid. Det handler også om å være løsningsorientert underveis, og å få prosjektet i havn på best måte for bestiller og hovedentreprenør/
byggherre.

Olimb Anlegg har alltid vært innovative i sitt arbeid, og med investeringen i Norges første elektrisk drevne pilotrørsborerigg har de tatt et stort skritt mot en grønnere fremtid. Denne nye teknologien understreker selskapets forpliktelse til presisjon og kvalitet, samtidig som den markerer en bevegelse mot bærekraft i anleggsbransjen. Gjennom denne investeringen viser Olimb Anlegg sitt engasjement for både teknologisk innovasjon og miljøvennlig praksis.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere