Å risikovurdere egen bedrifts aktiviteter er lovpålagt og i grunnmuren til et HMS-system

Hvordan hindre at noen kommer til skade eller får andre arbeidsrelaterte plager?

Hvordan kartlegge risiko?

Hvorfor er risikovurdering viktig?

En kontinuerlig prosess

Hva er farene arbeidstakere og personer i omgivelsene kan utsettes for når ditt firma utfører en jobb?

En kontinuerlig prosess

Hva er farene arbeidstakere og personer i omgivelsene kan utsettes for når ditt firma utfører en jobb?

Spørsmålene vi kan stille oss før vi kommer i gang med risikovurderinger som en del av arbeidshverdagen vår er mange. Det aller enkleste vi kan begynne med er å stille oss tre andre og enklere spørsmål:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Videre kan vi sette dette inn i et enkelt skjema og se på hvor sannsynlig det er at dette skjer og hvilke konsekvenser det kan få:

I SmartDok ligger det maler for risikovurdering. Arbeidstilsynet har veiledning og maler som også kan benyttes.

Noen ganger må vi godta at det er en viss risiko. Da må vi finne tiltak som demper konsekvensene dersom det uønskede skjer. F.eks ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr og gjennomføre førstehjelpsopplæring med våre ansatte.

Tiltak – hvordan får vi dette inn i det daglige arbeidet?

Hva gjør en når risikovurderingen er utført?

Vi har beskrevet tiltak for å redusere sjansene for at det som kan gå galt faktisk går galt.

Hvor gjør vi av disse tiltakene?

Det viktigste er at de kommer frem til de det gjelder. Her er det mange veier til Rom og du må bestemme hva som passer din bedrift best.

Passer tiltaket inn i en prosedyre som du da endrer i HMS-håndboka i SmartDok?
Må tiltaket inn i en onboarding-/opplæringplan? Den finner du mal for i vårt malbibliotek.

Er det et strakstiltak som du raskt vil formidle kan du sende det på SMS til aktuelle ansatte via SmartDok, slik at arbeiderne får ett pling rett i lomma.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere