Autogear oversikt i SmartDok

SmartDok + Autogear kjørebok = Sant

AutoGear elektronisk kjørebok består av en GPS som logger turene, og en nettbasert kjørebok. Vi i SmartDok og Autogear har nå inngått samarbeid. Du vil nå få opp Autogear sin webside i vår løsning. Dette er en veldig god løsning for alle som har etterlyst en kjørebok i SmartDok.

AutoGear-/SmartDok kunder kan få opp menyvalg Kjørebok – AutoGear i SmartDok med at vi aktiverer AutoGear kjørebok opsjon.

Kjør på!

Hvem kan motta skattefri kjøregodtgjørelse?
Dersom du kjører egen bil i jobb skal du få utbetalt kjøregodtgjørelse basert på statens satser, en andel av denne er skattefri. Dette gjelder også dersom du er ansatt i eget aksjeselskap eller er selvstendig næringsdrivende (inntil 6000 km pr år).

Hvordan fungerer elektronisk kjørebok fra Autogear?
Løsningen består av en GPS-enhet i bilen og en nettløsning. Det er enkelt å sette enheten inn i bilen selv. Deretter registreres hver tur automatisk i nettløsningen og du kan ta ut ferdige rapporter som er klare til levering.

Autogear får du nå i SmartDok

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere