SmartDok en uunnværlig ressurs for bedrifter som monterer solcellepaneler

Håndter dokumentasjonen for solcelleprosjekter på en enklere og mer effektiv måte med SmartDok

☀️🍃 I en tid hvor bærekraft og energieffektivisering står høyt på agendaen, har solenergi blitt en nøkkelfaktor for å sikre en bærekraftig energiforsyning. Europaparlamentet har foreslått tiltak for å øke renoveringsgraden, redusere energiforbruket og utslippene av klimagasser.

🏢⏳ Dette betyr at alle nye bygninger skal utstyres med solceller senest i 2028, der det er teknisk mulig og økonomisk gjennomførbart. Boliger som gjennomgår større renoveringer har frem til 2032 på seg til å installere solcelleteknologi.

📋👷‍♂️ Bedrifter som jobber med montering av solcellepaneler må håndtere en omfattende mengde dokumentasjon for å sikre kvalitet, sikkerhet og kundetilfredshet. Her er SmartDok det perfekte verktøyet for å forenkle denne prosessen.

📲⚡ SmartDok tilbyr en brukervennlig app som hjelper montører med å planlegge, kommunisere og håndtere dokumentasjon på en enkel måte. Dette sparer tid og reduserer risikoen for feil og forsinkelser, noe som igjen fører til lavere kostnader og raskere avkastning på investeringen i solcelleanlegget.

prosjektleder Øystein Thorsen i EnergiPluss
prosjektleder Øystein Thorsen i EnergiPluss

Dokumenterer med bilder for å sikre kvalitet

Vi dokumenterer med bilder og sjekklister ved oppstart og ved avslutning av prosjektene, forteller Øystein Thorsen i EnergiPluss, en betydelig aktør innen solcelleanlegg.

prosjektleder Øystein Thorsen i EnergiPluss

Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre

Vi dokumenterer med bilder og sjekklister ved oppstart og ved avslutning av prosjektene, forteller Øystein Thorsen i EnergiPluss, en betydelig aktør innenfor solcelleanlegg.

Effektivitet

SmartDok tilbyr en skybasert plattform som gjør det enkelt å samle, organisere og spore all dokumentasjon knyttet til prosjektene. Det gjør det enkelt å ha full oversikt over alle prosjekter, uansett om de er små eller store, privatkunder eller større innkjøp. Det sparer både tid og ressurser, og sikrer god kvalitet på all dokumentasjon. Montørene kan i stedet fokusere på å levere installasjoner av høy kvalitet.

Kvalitetskontroll

Å sikre kvaliteten på solcelleinstallasjoner er avgjørende for å maksimere deres levetid og ytelse. SmartDok tilbyr funksjoner for å følge opp og kontrollere arbeidsprosesser, noe som bidrar til at bedrifter kan sikre at alle prosjekter utføres etter høyeste standard. Alt av underlag kan enkelt deles med sluttbrukeren.

Kompetanse og økonomisk styrke er to av de viktigste faktorene bak EnergiPluss' gode rykte i bransjen.

Med solid erfaring innen forbruksanalyser, prosjektering, montering, installasjon, drift og overvåkning, leverer EnergiPluss skreddersydde solcelleanlegg over hele Norge. Nå tar de et steg videre ved å implementere SmartDok for å styrke sitt internkontrollsystem, kvalitet og helse, miljø og sikkerhet.

Kontroll på timer og lønn

SmartDok hjelper deg også med å holde styr på timeregistrering og lønn. Med vår brukervennlige plattform kan du enkelt registrere, overvåke og administrere arbeidstid for alle ansatte. Dette gir deg full kontroll og oversikt, noe som forenkler lønnsprosessen betydelig. Med SmartDok blir det enklere å sikre korrekt lønn til rett tid, noe som bidrar til økt medarbeidertilfredshet og effektivitet i bedriften.

Sikkerhet

Sikkerhet er av største viktighet innen solcellepanelindustrien. SmartDok lar bedrifter enkelt dokumentere og følge opp sikkerhetsrutiner og protokoller. Dette reduserer risikoen for ulykker og sikrer at alle medarbeidere er godt informert om sikkerhetskravene.

Tilpasningsbarhet

SmartDok er en fleksibel plattform som kan tilpasses hver bedrifts unike behov og arbeidsprosesser. Dette betyr at bedrifter kan skreddersy systemet for å passe deres spesifikke krav og forbedre arbeidsflytene.

Økt konkurranseevne

Ved å bruke SmartDok som dokumentasjonssystem kan solcelleinstallatører forbedre sin effektivitet, sikkerhet og kvalitetskontroll. Dette fører til økt konkurranseevne på markedet og større muligheter for å tiltrekke seg nye kunder og prosjekter.

Oppsummert er SmartDok en nyttig ressurs for bedrifter som monterer solcellepaneler. Det forbedrer effektiviteten, sikkerheten og kvalitetskontrollen. Sist men ikke minst kan du også samle tidrapportering for lønn, underlag for fakturering, planleggingsverktøy og dokumenthåndtering (tilbud, tegninger, rutiner) i SmartDok, slik at du får alt samlet i ett system.

Ta kontakt med oss hvis du synes dette høres interessant ut og ønsker å se nærmere på hvordan SmartDok kan hjelpe dere.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere