Videregående skoler bruker SmartDok for gi elevene en fordel i arbeidslivet. Anleggsavdelingen ved Fauske VGS er et stjerneeksempel.

Anleggsavdelingen ved Fauske VGS bruker SmartDok.
Disse elevene vil bli ettertraktet på arbeidsmarkedet. Foto: Fauske VGS

Videregående skoler bruker SmartDok for gi elevene en fordel i arbeidslivet. Anleggsavdelingen ved Fauske VGS er et stjerneeksempel.

Fauske VGS er nå en av seks skoler som har tatt i bruk SmartDok i opplæringen til sine elever. Dette for å gi elevene en fordel når de kommer ut i arbeidslivet, og sørge for god dokumentasjon og kommunikasjon.

Ved landslinjen for opplæring i bruk av anleggsmaskiner og utstyr brukes Appen akkurat som en virkelig bedrift bruker datafangstsystemet.

– Vi er meget godt førnøyd med SmartDok. Det gir elevene stor verdi, sier anleggsplanlegger Ketil Johansen ved Fauske VGS

– Disse elevene har oppdaget fordelene med SmartDok og er gode representanter ute i næringslivet. De kjenner programmet og trenger ingen/liten opplæring i bedriften de kommer til fordi de kan dette fra før, og ikke minst kan de komme med tips på «hvordan jobbe enda mer effektivt» til bedriften.

– De har også dokumentasjon over hva de har gjort i skoleåret, og er ofte pådrivere for at bedrifter som de kommer til må gå til innkjøp av SmartDok, sier Ketil.

De andre anleggsfagene som har tatt i bruk SmartDok i undervisningen er Kirkenes, Os, Kleppe, Arendal og Flisa. Bor du i nærhetene av disse og ønsker å gå anleggsfag, så er det bare å søke i vei!

Dyktige elever som næringslivet vil ha bruk for

Å simulere arbeidslivet er kanskje noe av det viktigste en elev kan være med på i skoletid. Nettopp dette er det Fauske VGS gjør. At disse dyktige elevene vil være gull for næringslivet er det ingen som helst tvil om. Den praktiske erfaringen elevene innehar, kombinert med god kunnskap vil ha stor verdi for den bedriften som er så heldige å få en av disse elevene under sine vinger.

– Vi er organisert akkurat som en liten bedrift. Det vil si vi har noen funksjoner som ikke er vanlig i skole, som materialforvalter, vedlikeholdsplanlegger, verkstedplanlegger og min funksjon som anleggsplanlegger. Vi har ca. 30 maskiner som gravere, hjullastere, dumpere, dosere, gravelastere og veghøvler, forteller Ketil.

Disse maskinene brukes av fire klasser (60 elever) på anleggsteknikk Vg2.  Skolen har også eget verksted/vedlikeholdshaller der maskinene repareres av to klasser (30 elever); Vg2 Arbeidsmaskiner og Vg3 anleggsmaskinmekaniker .

Fauske videregående skole

Linjen har ca. 30 maskiner til rådighet. Her er elevene samlet rundt en av flere gravemaskiner som skolen råder over. Foto: Fauske VGS

Hvordan bruker dere SmartDok i undervisningen?

– Vi bruker SmartDok omtrent som en vanlig bedrift. Her er noen eksempler på hva vi dokumenterer gjennom systemet, sier Ketil.

– Som anleggsplanlegger oppretter jeg prosjektene legger inn dokumenter, henter ut fakturagrunnlag, lager skjema (sjekklister), legger til maskiner osv, samt oppretter og sletter nye brukere, sier Ketil om bruken av SmartDok.

Fauske vgs

Elevene er i gang med å lage en vei. Disse dyktige elevene har ingen problemer med å håndtere Caterpillar gravemaskinen. Foto: Fauske VGS.

Mange fordeler og god support!

Fauske VGS har brukt SmartDok siden 2011 og har i høyeste grad også deltatt i utviklingen av produktet.

– Det letter vår kommunikasjon og registreringer innad i avdelinga (papir flyt). Holde oversikt og arkiv. Det er også et moderne program med lav brukerterskel og mange muligheter, sier han.

Å ha et godt system er en ting, men SmartDok har også hatt fokus på å ha en god supportavdeling, noe Ketil har lagt merke til.

– Dere har en meget god support, føler vi er blitt hørt også i utviklingen av Smartdok. Hyggelige folk, sier han til slutt.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere