Kenneth registrerer timer i SmartDok

Maskinføreren sine innsendte data er viktig for å holde kontroll på prosjektet. Her registrerer føreren timer og maskintimer i SmartDok. Dette synkroniseres så med Unit4 ERP.

Et samarbeid som gjør at prosjektledere har et oppdatert prosjektregnskap til en hver tid.

Vi har inngått samarbeid med Tellit Solutions, en leverandør av bransjeløsninger for entreprenørbransjen. Samarbeidet vil gi prosjektledere i bygg- og anleggsbransjen en sømløs integrasjon mellom SmartDok og Tellit Solutions’ bransjeløsning for Unit4 ERP.

Integrasjonen vil gjøre det mulig for prosjektledere å få en oppdatert oversikt over både material- og timekostnader pr. prosjekt i Prosjektinfo, en add-on til Unit4 ERP.

Samarbeidet med SmartDok gjør at vi kan gi prosjektledere et prosjektregnskap som til enhver tid er oppdatert med både material- og timekostnader pr. prosjekt i Prosjektinfo, sier Dan André Nylænder i Tellit Solutions.

SmartDok har gode REST API’er som sikrer en sømløs integrasjon, som resulterer i en løpende synkronisering av data mellom Unit4 ERP, Prosjektinfo og SmartDok, legger han til.

Knut Leo Abrahamsen, partneransvarlig i SmartDok, sier at samarbeidet er et viktig steg for begge selskapene.

Tellit Solutions er en ny og spennende samarbeidspartner for SmartDok. Som oss har de et sterkt fokus på bygg- og anleggsbransjen. Det betyr at vi sammen kan skape gode integrasjonsløsninger for kundene. De fokuserer på ERP systemene Unit4 og samarbeider også med Xledger, sier Abrahamsen.

Samarbeidet er i gang, og de første kundene er allerede i gang med å bruke integrasjonen.

Her finner du mer detaljer om integrasjonen.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere