Unit4 ERP

Unit4 ERP

Integrasjon med Unit4 ERP og Prosjektinfo

Sømløs overføring av data som prosjekter, underprosjekter, produksjonskoder og prosjektkostnader

Integrasjon med Unit4 ERP og Prosjektinfo

Sømløs overføring av data som prosjekter, underprosjekter, produksjonskoder og prosjektkostnader

Integrasjonen mellom Unit4 ERP og SmartDok er utviklet av Tellit Solutions som en del av deres bransjeløsning for entreprenørbransjen.

Bransjeløsningen gir regnskapsavdelingen og prosjektledere full oversikt over løpende prosjektkostnader i Prosjektinfo. Prosjektinfo leveres som en add-on til Unit4 ERP.

I Prosjektinfo importeres materialforbruk og timekostnader løpende, slik at man til enhver tid har et oppdatert prosjektregnskap.

 

 

Hvilke data synkroniseres?

Administrasjon av grunndata i Unit4 ERP som synkes til SmartDok:

  • Prosjekt og underprosjekt
  • Produksjonskoder
  • Ansattes kostnadskategori

Importdata fra SmartDok:

  • Materialforbruk på prosjekt
  • Timeregistrering mann og maskin
  • Tillegg og endringer
  • Diett for ansatt
Ta kontakt med Dan André Nylænder dan@tellitsolutions.no eller på telefon til +47 948 40 907 for mer info og for å begynne på oppsettet!