Den smarteste måten å holde oversikt, registrere avvik, overholde og følge kravene innenfor HMS.

SmartDok befester sin satsing på HMS

SmartDok har på plass en HMS-løsning som vil kunne hjelpe bygg- og anleggsbransjen med det viktige HMS-arbeidet.

Bygge- og anleggsbransjen er en veldig spennende bransje hvor det er mange små og store prosjekter over hele landet. Det gjøres fantastisk mye bra arbeid der ute og det fokuseres mer og mer på HMS, men det skjer beklageligvis fortsatt mange uønskede hendelser, og noen resulterer også i alvorlige personskader og dødsfall.

SmartDok sin HMS-pakke er på full vei til å bli et uvurderlig verktøy for HMS-arbeidet til bedriftene. Arbeidet startet allerede i 2007 med å la bygge- og anleggsbransjen registrere avvik via app.

SmartDok sitt HMS-system skal gjøre kundenes arbeidsplass til en enda tryggere og bedre plass å arbeide, og utviklingen av nye tjenester og løsninger innen HMS i vår SmartDok-app, vil kunne hjelpe våre kunder med det viktige HMS-arbeidet.

Bidrar til en sikrere arbeidsplass

HMS er et utrolig stort fagområde og det kan være utfordrende for mange daglig ledere, kanskje spesielt i de små- og mellomstore bedriftene hvor daglig leder selv er nødt til å gjøre mange oppgaver og ikke har en egen HMS leder eller ansvarlig.

Her er vår HMS-modul som stadig utvikles, vil være til god hjelp i den daglige driften og arbeidet med det viktige HMS-arbeidet.

Vi forenkler allerede hverdagen til våre kunder med gode løsninger, slik at det blir mindre papirarbeid og administrasjon, og mer bygging og praktisk arbeid.

I tillegg til SmartDok-appen og nye tjenester og løsninger innen HMS er SmartDok engasjement i Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).

Ingen oversikt over rapportene? Prøv SmartDok!Full kontroll med SmartDok

Hvorfor SmartDok?

SmartDok er et kraftfullt HMS-verktøy via app på mobiltelefonen som vil lette og forbedre HMS-arbeidet.

Hvorfor skal bygge- og anleggsbransjen ta i bruk SmartDok sin HMS-pakke?

SmartDok ønsker med sin HMS-modul å komme med gode og innovative tjenester og løsninger som vil være til god hjelp i det viktige HMS-arbeidet, herunder kan jeg nevne gode løsninger og informasjon vedrørende relevante lover og forskrifter, prosedyrer, sjekklister og maler, rapportering av avvik og forbedringer, kvalitetssikring, SJA – Sikker Jobb Analyse, HMS-kurs og masse annet spennende som vi gleder oss til å presentere for nye og eksisterende kunder.

Skal tilby kurs til bransjen

Det stilles krav til sertifisering, kurs og dokumentert opplæring, fra myndighetene og oppdragsgivere. Arbeidsgiver skal også sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg og god måte.

I den sammenheng ønsker SmartDok å gi sine kunder muligheten til å kunne gjennomføre HMS-kurs og andre relevante kurs via vår SmartDok-app, på mobilen, nettbrett eller PC. På denne måten kan man gjennomføre kurset ved anledning og i sitt eget tempo. Det vil også kunne være meget kostnadsbesparende for bedriftene siden man slipper kostnader med f.eks. reise- og kostutgifter, hotell og ikke minst tapt arbeidstid i denne forbindelse.

I tillegg så vil alle som tar kurs hos oss.

Månedens sikkerhetstema: Hånd- og fingerskade

Hånd- og fingerskader står for en stor andel av yrkesskadene i bygg- og anleggsbransjen.

Månedens sikkerhetstema

Hver måned fremover kommer SmartDok til å legge ut på sine hjemmesider informasjon og gode råd om et aktuelt tema som vi håper at våre kunder og lesere vil finne interessant. Selv om det primært vil være temaer rettet mot HMS på arbeidsplassen, så vil det også kunne være tips og råd som vil være lurt å tenke på i hjemmet og i fritiden også.

Hånd- og fingerskader står for en stor andel av yrkesskadene i bygg- og anleggsbransjen, og er derfor første tema ut.

bildefunksjon SmartDok

HMS er viktig og god HMS uføres både blant ledelsen og «ute i felten» for å unngå personskader og uønskede hendelser.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere