HMS håndbok SmartDok

Vi fortsetter å levere nye funksjoner til HMS-håndboken

Vår digitale HMS-håndbok har blitt godt mottatt i bygge- og anleggsbransjen. Nye funksjoner er nå på plass!

Den årlige revisjonen av malverket til SmartDoks HMS-håndbok nærmer seg, og i den forbindelse har vi forberedt dette ved å implementere følgende nye funksjoner:

  • Mulighet for å definere versjonsnummer på din publiserte håndbok. Dette versjonsnummeret vil være synlig for ansatte når de leser håndboken på web og app.
  • Mulighet for å legge inn informasjon om endringer i ny versjon av håndboken via en endringslogg. Denne gjøres tilgjengelig for alle som leser håndboken.
  • Oversikt over tidligere publiserte versjoner av håndboken.
  • Mulighet for å bruke forskjellige farger på tekst eller bakgrunn når man redigerer innholdet i HMS-håndboken.

Ønsker du mer informasjon om vår HMS-håndbok?

HMS-håndboken er en del av HMS Pro i SmartDok, og som alt annet vi leverer er alltid brukervennlighet det viktigste. Løsningen vil som alle andre SmartDok produkter være tilgjengelig både fra PC-en på kontoret og ikke minst ute på bygge- og anleggsplassen, oppe på fjellet og andre plasser ute i felten, via mobil eller nettbrett.

Kontakt oss for mer informasjon om HMS Pro og HMS-håndboken

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere