Morten og Knut Leo mottar Miljøfyrtårn

Morten Sandin og Knut Leo Abrahamsen mottok Miljøfyrtårn-diplomet på Oslo rådhus av byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav.

Vi gleder oss over å ha blitt Miljøfyrtårn, men det er nå jobben starter

Våre kunder kan dermed betrygge seg med at deres digitale leverandør av prosjektdokumentasjon er sertifisert og klar for å gjøre jobben som skal til fremover.

Vi i SmartDok er veldig stolte over å ha blitt sertifisert, men vi er også fullt klar over at det er nå den virkelige jobben starter.

Sertifikatene er på plass, men det betyr ikke av vi kan slappe av. Vi har en god plattform å jobbe videre fra. Det er nå vi må gire om og fortsette med kompetanseheving, bevisstgjøring og innovasjon rundt bærekraft i vår bedrift og i vårt produkt, sier HMS-rådgiver, Evy Olsen.

Viktig for våre kunder

Daglig leder Bjørn Tore Hagberg er også glad for at selskapet nå er sertifisert, og tror dette kan bety flere ting.

– Det ene er å få et bevis på den jobben som faktisk gjøres i SmartDok med tanke på både miljø og arbeidsmiljø. Dette er et tydelig signal ut til våre samarbeidspartnere hvor vi står hen.

– Det andre er at mange av våre kunder i dag er Miljøfyrtårnsertifisert, og vårt system støtter i stor grad opp rundt både Miljøfyrtårn og ISO-sertifiseringer.

Kan en slik sertifisering også gi mer kunnskap om våre kunder?

– Det å gjennomgå en slik sertifisering bidrar både til å forstå kundene bedre, og bli ennå bedre til å bygge opp systemer som bidrar til å bli sertifisert. Effekten av at mange av våre kunder eksempelvis blir miljøfyrtårn har stor innvirkning på miljøet som langt overgår vår egen bedrifts avtrykk, sier Hagberg til slutt.

miljøfyrtårn utdeling

På mandag fikk SmartDok sitt hovedkontor i Alta det synlige beviset på at vi i desember ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi hadde et hyggelig besøk av vår ordfører, Monica Nilsen, som uttrykte stolthet over alle Altabedriftene som velger å ta et aktivt ansvar og bli MiIjøfyrtårn

Et viktig budskap

Selv om SmartDok er et forholdsvis lite selskap i den store sammenhengen er det viktig at vi gjør vårt beste for å begrense vårt fotavtrykk i miljøet. Detter er et viktig arbeid og et viktig budskap å sende ut.

På vårt kontor i Oslo har også våre ansatte vært i gang med prosessen.

– SmartDok sin avdeling i Oslo har brukt høsten på å sertifisere vårt kontor. Prosessen skal gjøre oss bevisst på å tenke miljø og bærekraft gjennom mange aspekter,  sier Knut Leo Abrahamsen, som har hatt ansvaret for sertifiseringen på Oslokontoret.

Han trekker også frem Visma som en positiv pådriver for bærekraft.

– Erfaringer vi har gjort er at Visma har et sterkt fokus innenfor bærekraft.

Vi er et lite selskap i Visma flokken, men vi kan gå foran og sette vårt fotavtrykk ved å fokusere og gjennomføre gode rutiner gjennom miljøfyrtårn tankegang. Det er nå jobben starter med at vi alle kan bevisstgjøre våre holdninger, og ha en adferd som fører oss i en retning som gjør SmartDok enda bedre innenfor dette området for fremtiden, sier han til slutt.

Hagberg SmartDok Sertifisert

Daglig leder Bjørn Tore Hagberg kan sammen med resten av SmartDok i dag feire at selskapet er miljøfyrtårnsertifisert.

Hvem stod for sertiseringen?

Sertifisør Jonatan Moe fra Marin HMS sertifiserte vårt hovedkontor og avdelingen vår i Oslo.

– Dette var nyttige møter der vi fikk gode tilbakemeldinger på vårt ledelsessystem for HMS. Vi fikk bekreftet at vi er på rett vei med våre tanker og planer videre rundt SmartDoks miljøaspekter og bærekraft, forteller Evy Olsen.

– Sertifiseringsmøtet gav oss også nyttige anbefalinger for videre fremdrift og kontinuerlig forbedring knyttet til våre egne, leverandører og kunders miljømessige fotavtrykk.

I tillegg har konsulent Vidar Andreassen fra Visjona vært med å satte retningen for ferden mot sertifiseringsmøtene.

For mere informasjon angående vårt samfunnsansvar les her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere