SmartDoks kompetanseoversikt

Å sertifisere seg kan være forskjellen på å overleve i bransjen eller ikke

Å være sertifisert blir bare viktigere og viktigere innenfor bygg og anlegg. Din konkurransekraft øker og ikke minst viser selskapet at dere tar miljø og kvalitet på alvor. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem.

Det stilles stadig strengere krav i offentlige anskaffelser, og fra januar 2024 innskjerpes dette ytterligere. Skal din bedrift være konkurransedyktig bør du ha på plass sertifiseringer som bevis på god kvalitet på arbeid og innsats for å redusere ugunstig miljøpåvirkning.

Miljøfyrtårn, ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001 er de vanligste benevnelsene en støter på i en anbudsprosess, og her skal du få en kort beskrivelse av disse og hvordan en kommer i gang med sertifiseringen.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

ISO logo

ISO 14001:2015

En ISO 14001:2015-sertifisering forteller at dere har et godt system for å redusere belastningen på ytre miljø. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

ISO logo

ISO 9001:2015

Sertifisering av ledelsessystem for kvalitet. Implementer ISO 9001:2015 slik at du kan jobbe målrettet med bedriftens kvalitetssikring av prosesser og aktiviteter. Gir et boost til kundetilfredsheten.

ISO logo

ISO 45001:2015

er en standard som skal bidra til å skape et tryggere og sunnere arbeidsmiljø for alle ansatte. Å operere innenfor denne standarden kan hjelpe virksomheter med å redusere risikoen for ulykker og skader, øke produktiviteten og ha lavere kostnader.

Hvem kan veilede og sertifisere deg?

Det finnes mange selskaper og konsulenter som kan være behjelpelig med å sørge for en god prosess med å bygge opp et godt system og implementer det i hverdagens oppgaver. Dersom du velger Miljøfyrtårn finner du godkjente konsulenter via deres hjemmeside. Der kan du finne din lokale konsulent ved å besøke denne siden: Godkjente konsulenter

Forshei Consulting er eksempler på firma som kan veilede frem mot en sertifisering. Selskaper som for eksempel Kiwa, DNV GL og Verify er alle selskaper som tilbyr ulike ISO sertifiseringer. I SmartDok har vi også interne ressurser som kan være behjelpelig med å veilede på bruken av vårt digitale hjelpemiddel på din reise mot sertifiseringer.

Hva kan SmartDok hjelpe med?

Kunder av SmartDok som allerede har sertifisert seg har hatt stor nytte av SmartDok underveis i prosessen. Systemet dekker mange områder i arbeidet, og er blitt svært godt tatt i mot av sertifiseringsselskapene.

– Vi bruker SmartDok som dokumentasjonssystem. Vår bruk av systemet har gjort det mye enklere å bli sertifisert. Miljøfyrtårn var tydelige på at de likte systemet til SmartDok veldig godt, forteller Marit Vossgård i Hjelmen AS

SmartDok er et dokumentasjonssystem laget i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen. Systemet inneholder et HMS/KS-system via app som lar deg ta hånd om avviksregistreringer, RUH, SJA, forbedringsforslag og positive observasjoner. Systemet inneholder også en HMS-håndbok, og et skjemamalbibliotek, samt en brukervennlig måte å lage egne sjekklister.

Dersom du i dag bruker SmartDok til dokumentasjon, så har du allerede på plass en viktig del av dokumentasjonene som kreves for å bli sertifisert, sier Evy Olsen, HMS-rådgiver i SmartDok.

Ta kontakt med oss i dag, og kom i gang med digital dokumentasjon.

HMS-leder Elisabeth Kjørmo bruker SmartDok
HMS-leder Elisabeth Kjørmo bruker SmartDok

Brukte SmartDok som verktøy for å bli sertifisert

V&T Entreprenør har blitt sertifisert i tre ISO-standarder.  I hele prosessen har de benyttet seg av SmartDok.

HMS-leder Elisabeth Kjørmo bruker SmartDok

Brukte SmartDok som verktøy for å bli sertifisert

V&T Entreprenør har blitt sertifisert i tre ISO-standarder.  I hele prosessen har de benyttet seg av SmartDok.

La oss bli mer kjent med Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Å komme i gang med miljøfyrtårn er også et viktig ledd for å støtte opp om FNs bærekraftsmål. 

I dag er det over 9000 Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Norge. Det store flertallet av virksomheter tilhører privat sektor, men det er også noen virksomheter i offentlig sektor.

– Det er rekordmange bedrifter som nå satser grønt, forteller Line Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Det er nå langt over 1000 sertifiserte bedrifter i bygg og anleggsbransjen.

Hvor langt tid i tar det i snitt å bli sertifisert?

– Hvor lang tid bedrifter bruker på forberedelsene og oppfyllelse av sertifiseringskriteriene varierer en del, avhengig av hvor mye man «har på stell» fra før, men gjennomsnittet ligger på 3 måneder, forteller Line.

Hvordan går en frem om en ønsker å bli sertifisert?

– Man kan enten få rådgivning en-til-en fra en kvalifisert konsulent, eller man kan delta på et «Bli Miljøfyrtårn»-kurs sammen med andre bedrifter. Uansett hva som passer din bedrift, ta gjerne kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn så hjelper vi deg i gang!

Hva kan SmartDok bidra med?

– SmartDok kan tilby sine kunder konsulenttjenester frem mot en Miljøfyrtårnsertifisering. Dersom dette er noe du som bygg- og anleggsvirksomhet kunne tenke deg, så ber vi om at du tar kontakt med oss, forteller Evy Olsen, HMS-rådgiver i SmartDok.

Karianne Eriksen
Karianne Eriksen

ISO-sertifisert ved hjelp av SmartDok

Viggo Eriksen AS sertifisert innen ISO 9001 og ISO 14001 med hjelp av SmartMEF.

Karianne Eriksen

ISO-sertifisert ved hjelp av SmartDok

Viggo Eriksen AS sertifisert innen ISO 9001 og ISO 14001 med hjelp av SmartMEF.

La oss dykke litt inn i ISO 14001

Med en ISO 14001-sertifisering blir du i stand til å demonstrere ditt miljøansvar. I dag er det ca. 285.000 bedrifter som har sertifisert seg. I Norge er det delt ut over 800 ISO 14001 sertifikater. ISO 14001 er utformet for å kunne implementeres i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, virksomhetstype, eierform eller antall lokaliteter en opererer på. Standarden bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet.

Hvor lang tid tar det i snitt å bli sertifisert?

– Kommer an på hvilke systemer dere har på plass fra tidligere, bedriftens størrelse og omfanget av sertifikatet. Skal sertifikatet gjelde hele bedriften eller bare deler, sier Evy Olsen, HMS-rådgiver i SmartDok

– Om bedriften vurderer ISO 9001 og 14001, kan det være lurt å implementere disse samtidig, da standardene har noen av de samme kravene og følger samme strukturen, legger hun til.

Hvordan går en frem om en ønsker å bli sertifisert?

– En bør først kartlegge omfang og kompetanse. Lese litteratur, ta nødvendig kurs og opplæring. Gjøre avtale med eksterne rådgivere som kan bistå.

– En kan også kontakte oss i SmartDok for veiledning i å ta i bruk SmartDok som styringssystem, sier hun.

– Deretter implementerer en og tar i bruk styringssystem som er i henhold til ISO 14001. Etter at systemet er implementert tar det ca 4-6 mnd fra man inngår kontrakt med sertifiseringsorgan til man er sertifisert.

Fordeler med å sertifisere seg med ISO 14001

 • Bedriften kan kutte kostnader ved å redusere energiforbruk og avfallsmengden
 • Godt omdømme i bransjen og konkurransefortrinn
 • System for å strekke seg og stadig blir bedre (kontinuerlig forbedring)
 • Bli mer effektiv
 • Fokus på miljøstyring
 • Setter organisasjonen bedre i stand til å drive i tråd med lover og forskrifter, og dermed unngå gebyrer og kostnader i forbindelse med ureglementert miljøaktivitet

Oppnår konkurransefortrinn med ISO og Miljøfyrtårn

For å gjøre jobben med sertifisering enklere har Brødrene Ødegård tatt i bruk et digitalt dokumentasjonssystem – SmartDok.

Martine G. Hartford med appen
Martine G. Hartford - Markedsansvarlig

Oppnår konkurransefortrinn med ISO og Miljøfyrtårn

For å gjøre jobben med sertifisering enklere har Brødrene Ødegård tatt i bruk et digitalt dokumentasjonssystem – SmartDok.

Martine G. Hartford med appen

Så ser vi litt på ISO 9001

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. På verdensbasis er det ca 1,1 millioner sertifiserte bedrifter. Ved å implementere kravene fra standarden i ditt styringssystem øker du kundefokus, kvalitet, effektivitet og ressursutnyttelse.

ISO 9001 handler mye om å ta vare på dine kunder. En ISO 9001-sertifisering er et sterkt signal om at din bedrift jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

For å sertifiseres i ISO 9001 er fremgangsmåten og fremdriften som for ISO 14001

Du kan kontakte SmartDok for å få veiledning og hjelp til hvordan en skal sertifisere seg.

Hva oppnår du med å sertifisere deg med ISO 9001?

 • Økt kundelojalitet og gjenkjøpsgrad
 • Bli i stand til å jobbe smartere og spar tid, penger og ressurser
 • Mer effektiv bruk av bedriftens ressurser
 • Forbedre bedriftens prosesser og arbeidsoperasjoner
 • Motiverte og engasjerte medarbeidere
Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.
Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

Vi bruker SmartDok til kontinuerlig forbedring

All dokumentasjon ligger nå inne i SmartMEF, og der ligger vår ISO-dokumentasjon, sier Henning Lysgaard i Bertelsen & Garpestad.

Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

Vi bruker SmartDok til kontinuerlig forbedring

All dokumentasjon ligger nå inne i SmartMEF, og der ligger vår ISO-dokumentasjon, sier Henning Lysgaard i Bertelsen & Garpestad.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere