Endringer i arbeidsmiljøloven

Antall ansatte som fører til krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg senkes

Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning.

Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.

For kunder som har vår HMS modul foreslår vi disse endringene i HMS håndboken før det trer i kraft. Før det anbefaler vi bedrifter som får krav om verneombud og/eller Arbeidsmiljøutvalg å starte planlegging av valget. 

Mer informasjon om verneombud og arbeidsmiljøutvalg finner dere i HMS-håndboken i HMS modulen i SmartDok.

Mye nyttig informasjon om verneombudenes oppgaver og valg m.m. finner dere på Arbeidstilsynet sin side her.

Informasjon om Arbeidsmiljøutvalg finnes her.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere