Årlig revisjon, hva må dere gjøre?

Den første årlige revisjonen av HMS-håndboka i SmartDok er snart klar!

I løpet av kort tid kommer den årlige revisjonen av HMS-håndboka. Hva må dere gjøre?

En årlig revisjon av HMS-håndboka kan dere gjøre som en del av den årlige gjennomgangen av bedriftens internkontroll som kreves i Internkontrollforskriften §5 annet ledd nr. 8.

I SmartDok kan dere da benytte skjemamal SD-0023 for denne gjennomgangen. HMS/KS Pro-kunder finner disse skjemamalene via knappen ‘Importer fra bibliotek’ i skjemamaloversikten.

Endringer i malverket

Det er gjort mange endringer i malverket til HMS-håndboka i SmartDok. Disse endringene kan dere ta stilling til om skal med i deres HMS-håndbok som en del av arbeidet med deres årlige revisjon. Dette arbeidet kan gjennomføres over tid, og dere trenger ikke å publisere ny versjon av HMS-håndboka før dere anser den som ferdig i denne omgang.

Vi planlegger fremover å komme med oppdateringer ca. hvert kvartal slik at dere fortløpende kan ta inn endringer i HMS håndboka. Den årlige revisjonsjobben deres vil da bli mindre tidkrevende ved at dette gjøres kontinuerlig gjennom året.

Ved spørsmål knyttet til bistand ved årlig gjennomgang, risikovurderinger m.m. oppfordrer vi sterkt til bruk av en godkjent Bedriftshelsetjeneste fra deres område. Dersom dere ikke allerede har en slik avtale finner dere godkjente bedriftshelsetjenester her.

For spørsmål om hvordan dere best mulig benytter SmartDok i deres HMS-arbeid, kontakt gjerne vår servicedesk.

Nytt kapittel om smittevern

Vi har alle forholdt oss til smittevern på en ny måte i et drøyt år nå. Det var derfor på sin plass med et nytt kapittel om temaet som er tilpasset bygg- og anleggsbransjen. Mange av dere har nok utarbeidet eget stoff om dette, men kanskje finner dere noe nyttig i vårt forslag.

Oppdatert kapittel om SHA og samordning

Endringer i Byggherreforskriften trådte i kraft 1.1.2021. Vi tilbyr dere et endret kapittel om SHA-plan og samordning der innholdet er oppdatert i henhold til lovverket. Dere må selv tilpasse det til slik dere jobber.

Når vårt dokumentsenter kommer i høst kan SHA-plan per prosjekt legges der.

Endrede lov og forskriftskrav

1. juli 2020, ikke lenge etter at vi lanserte vår HMS-håndbok, kom det en del endringer i forskrifter som kan påvirke deres arbeid. Les om disse endrede lov og forskriftskravene her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere