HMS-HJELP

HMS-HJELP

Kartlegging av behov, veiledning og kurs

Et godt HMS-arbeid satt i system er en god plattform for utvikling av styringssystemer/ledelsessystemer som kan sertifiseres.

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften

Kartlegging av behov, veiledning og kurs

Et godt HMS-arbeid satt i system er en god plattform for utvikling av styringssystemer/ledelsessystemer som kan sertifiseres.

Internkontrollforskriften

Vår HMS-rådgiver tilbyr kartlegging av behov, veiledning og kurs som bedriftstilpasses

Noen eksempler på tema for kurs og veiledning kan være:

  • Grunnleggende HMS-tenkning med SmartDok som verktøy
  • HMS – fra håndbok og ut i praktisk arbeidshverdag
  • Grunnleggende risikovurdering

Et godt HMS arbeid satt i system er en god plattform for utvikling av styringssystemer/ledelsessystemer som kan sertifiseres. Spesielt gjelder dette ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø, men når systematikken først ligger inne i SmartDok er ikke veien så lang til å få inn krav fra ISO 14001 Miljø, Miljøfyrtårn og ISO 9001 Kvalitet.

HMS-veiledning gis til kunder av SmartDok som i dag benytter HMS/KS i SmartDok.

Lyst til å finne ut mer om SmartDok HMS/KS?
SmartDok HMS/KS-system gir bedre oversikt og kontroll, reduserer risiko for ulykker og hjelper deg med å oppfylle kravene. Les mer her!

MELD DIN INTERESSE FOR KURS HER: