HMS-systemet alle får til!

Det er ingen hemmelighet at mange får frysninger på ryggen når de skal innføre et HMS-system for å forbedre HMS-arbeidet i bedriften. Ikke på grunn av at HMS-arbeid ikke er viktig, men på grunn av frykten for et tungvint og lite brukervennlig system.

Vi i SmartDok har hatt fokus på brukervennlighet når vårt system ble utviklet og mener derfor at vi har markedets mest brukervennlige HMS-system.

✅ Våre kunder og samarbeidspartnere er enige: SmartDok er enkelt å bruke og implementere! Her er noen av grunnene til hvorfor:

1️⃣ Intuitivt design: Vi har tenkt på alt for å gjøre det enkelt å navigere og finne det du trenger.

2️⃣ Rask implementering: Med vår brukervennlige plattform kan du komme i gang på kort tid, uten å måtte sette av mye tid til opplæring.

3️⃣ Tilpasset dine behov: SmartDok kan tilpasses etter din bedrifts unike krav og prosesser, slik at du får en skreddersydd løsning.

4️⃣ Enkel håndtering av dokumentasjon: Med vårt system kan du enkelt lagre og organisere viktig HMS-dokumentasjon på ett sted.

Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok
Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok

Nå jobber vi enklere med HMS og KS

– Vi har fått et kjempeløft på HMS-arbeidet vårt etter å ha tatt i bruk SmartDok, forteller Morten Braathen i DVS Entreprenør.

Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok

Nå jobber vi enklere med HMS og KS

– Vi har fått et kjempeløft på HMS-arbeidet vårt etter å ha tatt i bruk SmartDok, forteller Morten Braathen i DVS Entreprenør.

Hva er det som gjør SmartDok sitt HMS/KS-system så enkel i bruk?

📱Alt i mobilen: Vårt system er alltid med deg i lomma, siden alt HMS/KS-innhold er tilgjengelig på mobil.

🧩Tilpasningsdyktig: Oppsettet kan skreddersys for din bedrift. Oversiktlig og brukervennlig. Designet for bygg- og anleggsbransjen, men kan enkelt adopteres av andre sektorer.

📝Enklere dokumentasjon: Viktig arbeid dokumenteres lett via skjemaer og sjekklister på mobil og web.

👌Brukervennlig app: SmartDok-appen er utviklet for å gjøre dokumentasjon enkel og forståelig.

📕Hjelp i HMS-håndboken: HMS-håndboken gir veiledning for hvordan resten av HMS-funksjonene i SmartDok bør brukes for en helhetlig og sikker HMS-praksis i din bedrift.

📊Enklere rapportering: Rapporter uønskede hendelser, positive observasjoner og forbedringsforslag lett via mobil eller web.

🔍Enklere SJA: Vi har en egen funksjon for sikker jobb-analyse i forkant av ukjente arbeidsoperasjoner.

🛠️Kvalitetssystemet i SmartDok: Vårt kvalitetssystem er en brukervennlig og effektiv løsning for bygg- og anleggsbransjen, som hjelper bedrifter med å overholde kvalitetskrav og -standarder.

Joakim Hansen B&G
Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen i Bertelsen & Garpestad mener bruken av SmartDok har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen i Bertelsen & Garpestad mener bruken av SmartDok har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Innholdet i SmartDoks HMS/KS-pakke

Med SJA blir arbeidet med å sikre arbeidsplassen enklere. Gjennom appen vår forenkles HMS-arbeidet.

Alltid tilgjengelig når en hendelse oppstår. Fyll ut en RUH enkelt via mobilen der det skjer, når det skjer.

Nå er det slutt med en nedstøvet HMS-håndbok. Nå får du den nemlig på mobil.

Å dokumentere med bilder er den mest effektive måten å drive HMS-arbeid på.

Hvor ofte opplever du ikke at noe avviker i leveranse eller utførelse?

Sjekklister og skjema

Øk kvaliteten og sikkerheten med SmartDoks sjekklister.

Dokumentsenter

Forenkler dokumentdeling i bedriften din. Prosjekthotell tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Vi bruker HMS-håndboken aktivt
Vi bruker HMS-håndboken aktivt

Enkel tilgang til HMS-håndboka

– Vi bruker HMS-håndboken aktivt. Den ligger i appen og er tilgjengelig for alle ansatte sier Marit VossgårdHjelmen AS

Vi bruker HMS-håndboken aktivt

Enkel tilgang til HMS-håndboka

– Vi bruker HMS-håndboken aktivt. Den ligger i appen og er tilgjengelig for alle ansatte sier Marit VossgårdHjelmen AS

Andre muligheter med HMS/KS-systemet

Med SmartDok kan du nå enkelt lage dine egne skjema/sjekklister og fylle dem ut på PC, mobil eller nettbrett. Vår skjemabygger er full av smarte funksjoner og muligheter. Prosessen med å bygge skjemamaler er brukervennlig og enkelt, i tillegg til å gi en langt større fleksibilitet i skjemautformingen.

Som en del av systemet tilbyr vi et malbibliotek av diverse sjekklister som våre kunder enkelt kan laste ned til sine kontoer og ta direkte i bruk, eller justere etter eget behov. Med malbiblioteket tilgjengelig vil HMS-arbeidet bli betydelig enklere. Ta i bruk gode maler som du enten kan bruke rett ut av boksen, eller redigere slik at de tilpasses din virksomhet 100%.

I SmartDok får du blant annet en mal for HMS-håndbok. Denne tilfredsstiller kravene til dokumentasjon ved utfyllelse. HMS-håndboken har hjelpetekst som veileder deg gjennom utfylling. Dersom det er forhold ved det systematiske HMS arbeidet ditt firma ikke har helt på plass, så vil dere også finne tips her.

I tillegg er det nytt å hente inn bedriftshelsetjenesten i arbeidet og SmartDok har også en HMS-rådgiver som sammen med Customer Success kan bistå med råd og veiledning til effektiv bruk av systemet.

SmartDok som system er rammeverket du trenger for å få inn din bedrifts aktuelle mål, sjekklister, prosedyrer, opplæringskrav osv. som kreves for å tilfredsstille lovverket som gjelder for alle bedrifter og spesifikt for deres bransje.

Når du som bedriftsleder fyller ut systembekreftelsen signerer du på at din bedrift har tatt systemet i bruk og lagt inn den informasjonen som skal til for å dokumentere at deres HMS- og kvalitetsarbeid er innenfor gjeldende lovverk.

Forbedringsforslag

Har du noe du mener kunne gjort arbeidsplassen din enda bedre? Eller ønsker du å skryte av noe positivt som er gjort? Nå kan du gjøre alt dette i SmartDok.

Et godt HMS-system må legge til rette for at ansatte på en enkel måte kan spille inn forbedringsforslag til ledelsen. Dette vil kunne øke engasjementet, og gi ansatte mer eierskap til prosessene rundt optimalisering av helse-, miljø, og sikkerhetshensyn.

Oppdragsgivere blir mer og mer fokusert på å få et helhetlig situasjonsbilde fra prosjektene sine, og da er positive observasjoner et viktig supplement til avviksregistreringer og annen rapportering.

Innsendte forbedringsforslag og positive observasjoner behandles via web, og kommentar som legges inn vil kunne leses av innsender slik at ytterligere tiltak for tilbakemeldinger ikke blir nødvendig. Som standard vil den nye funksjonen være aktivert for alle HMS/KS-kunder.

I SmartDok kan bedriften enkelt bygge sitt ledelsessystem og gjøre det tilgjengelig for alle ansatte. Slik blir ISO- og Miljøfyrtårn-sertifiserirng enklere å gjennomføre.

HMS-leder Elisabeth Kjørmo liker SmartDok
HMS-leder Elisabeth Kjørmo liker SmartDok

Har blitt sertifisert i tre ISO-standarder

V&T Entreprenør i Egersund er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 . I hele prosessen har de benyttet seg av SmartDok.

HMS-leder Elisabeth Kjørmo liker SmartDok

Har blitt sertifisert i tre ISO-standarder

V&T Entreprenør i Egersund er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 . I hele prosessen har de benyttet seg av SmartDok.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere