HVA ER EN UØNSKET HENDELSE?

Registrering av uønsket hendelse (RUH)
Hva er en uønsket hendelse?

Uttrykkene uønsket hendelse og avvik benyttes ofte om hverandre, men beskriver det at noe uønsket eller noe som er utenfor normalen inntreffer.