HVA ER SJA – SIKKER JOBB ANALYSE?

Hva er SJA?
SJA

Sikker Jobb Analyse er en systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner.

Å gjennomføre en SJA kan være nødvendig for å ivareta arbeidernes sikkerhet og minske fare for skade på miljø og økonomiske verdier. Dette dekker enkelte krav i Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.