SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

Ivareta arbeidernes sikkerhet

Systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i ett digitalt system

Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA
Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA

Ivareta arbeidernes sikkerhet

Systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i ett digitalt system

Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA
HMS-leder Elisabeth Kjørmo foran data
HMS-leder Elisabeth Kjørmo foran data

Fordelen med å ha SJA digitalt i app

– Nå har vi kontroll på hvem som har signert, og ved mangler er det enkelt å gi tilbakemeldinger
Elisabeth Kjørmo, V&T Entreprenør

HMS-leder Elisabeth Kjørmo foran data

Fordelen med å ha SJA digitalt i app

– Nå har vi kontroll på hvem som har signert, og ved mangler er det enkelt å gi tilbakemeldinger
Elisabeth Kjørmo, V&T Entreprenør

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.