Visma.net Project Accounting

Visma.net Project Accounting

Nå utvidet med mer funksjonalitet

Integrasjonen krever at du har tilgang til bedriftsoppsettet i Visma.net Financials og Visma.net Project Accounting.

Visma
Visma

Nå utvidet med mer funksjonalitet

Integrasjonen krever at du har tilgang til bedriftsoppsettet i Visma.net Financials og Visma.net Project Accounting.

Visma

Integrasjonen går mot Visma.net prosjektregnskap. Integrasjonen synkroniserer timekostnad, maskinkostnad, vare-/massetransportkostnad til Visma.net Prosjektregnskap, og henter prosjekter og aktiviteter fra Visma.net til SmartDok. Integrasjonen er ikke transaksjon for lønn, kun regnskap.

Hva synkroniseres?

  • Overføre timer
  • Overføre maskintimer
  • Overføre vareforbruk
  • Overføre massetransport
  • Overføre prosjekter
  • Overføre aktiviteter pr prosjekt

Integrasjonen krever at du har tilgang til bedriftsoppsettet i Visma.net Financials og Visma.net Project Accounting.

Både Visma.net Financials og Visma.net Project Accounting må være aktivert i Visma.net ERP for å kunne benytte integrasjonen.