SmartDok appen

En brukervennlig app der en kan rapportere om smittevern kan være en del av løsningen for å hindre smitte blant arbeidere.

Nå kan du forebygge smitte og rapportere om smittevern, samt drive smittesporing!

Stopp i byggeprosjektet på grunn av dårlige smittevern-rutiner er marerittet for en hver byggentreprenør. Faren for dette kan du heldigvis begrense.

Mange byggeplasser har klart å opprettholde fremgangen i prosjektet i kombinasjon med å ivareta godt smittevern. Dette har for mange resultert i økte kostnader, men har unngått å stenge ned produksjonen.

Vi skal leve i lang tid med smittevernet. Derfor må reglene være mest mulig robuste og bidra til økt aktsomhet, står det i BNL sin bransjestandard.

Hvordan kan du enklest mulig forebygge og hindre smitte slik at en slipper å komme i denne situasjonen?

Et godt tiltak kan være å ta i bruk et digitalt hjelpemiddel som hjelper bedriften og forebygge og rapportere om uønskede hendelser på arbeidsplassen.

Rapportere smittevern-relaterte RUH i SmartDok

SmartDok er et digitalt dokumentasjonssystem for byggebransjen, og i deres app har nå bedrifter mulighet til å forebygge og rapportere om uønskede hendelser når det gjelder anbefalte og pålagte smitteverntiltak på byggeplassen.

Med sjekklister kan en dokumentere at viktig rengjøring faktisk bli rutført og dermed tar ned risikoen for smittespredning. Forebyggende arbeid kan holde din arbeidsplass aktiv og hindre nedstenging.

– Med nye krav til smittevern på byggeplassene og ute på prosjektene er det svært viktig for oss å sørge for at våre kunder har et verktøy de kan rapportere og følge opp hendelser enklest mulig, sier salgssjef i SmartDok Per Tore Hansen.

– Derfor kan du nå rapportere smittevern-relaterte RUH i SmartDok-appen!

– Det er svært mange kunder som benytter seg av HMS-systemet vårt, og som en følge av disse uvanlige tider for samfunnet vårt og ikke minst bygge- og anleggsbransjen, er nå dette nye RUH-innholdet lagt inn som standard hos alle våre HMS Pro kunder, opplyser han videre.

– Vi har som vanlig lagt vekt på brukervennlighet slik at alle våre brukere lett skal kunne registrere smittevern-avvik og tiltak i SmartDok-appen, forteller han.

Hva med smittesporing?

Smittesporing og testing er helt sentralt i den norske covid-19-strategien. Alle med symptomer på covid-19 bør testes, og personer som får påvist covid-19 skal isoleres. Nærkontakter som har vært utsatt for smitte skal identifiseres, informeres og følges opp i 10 døgn etter siste eksponering. Dette står i dag på FHI sine nettsider.

Dersom du i dag benytter deg av elektroniske mannskapslister via app eller byggekortleser har du allerede en god mulighet for effektiv smittesporing dersom det skulle være nødvendig.

Du velger selv perioden du ønsker å fokusere på, og kan dermed enkelt skaffe til veie en oversikt over personer som må kontaktes.

– I rapporten kan du se hvem den smittede har vært på området sammen med, og kan dermed varsle vedkommende, sier salgssjef Per Tore Hansen.

Per Tore og gravemaskiner

Salgsleder i SmartDok, Per Tore Hansen tror løsningen deres kan forebygge smitte og dermed forhindre byggestopp.

Mindre papir – mindre smitte?

Når timelister, varetransport, sjekklister, mannskapslister, brøytelister og lignende er digitale og sendt inn via app, er resultatet at nødvendigheten for fysiske kontakt minskes.

Timeregistrering er historisk sett dokumentasjon som har krevd mye manuelle operasjoner fra papir til overlevering. Det samme gjelder dokumentasjon på HMS. Dette kan være for eksempel være RUH, SJA, sjekklister, og bruk av HMS-håndbøker.

SmartDok inneholder alle disse typer dokumentasjon digitalt, alt i en app – ett system

Digitalt HMS-system

Som beskrevet tidligere i saken kan en forebygge smitte og rapportere om smittevern med å ta i bruk et digitalt HMS-system tilgjengelig via app. HMS Pro i SmartDok er en av de 10 valgfrie modulene i løsningen. Se hvilke andre moduler som finnes i SmartDok.

Hva inneholder SmartDok HMS Pro?
1. HMS-håndbok
2. Rapport om Uønskede Hendelser (RUH)
3. Sikker Jobb Analyse (SJA)
4. Kvalitetsavvik
5. Malbibliotek og superenkel skjemabygger

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere