Larsen Maskin - Skiltlogg - SmartDok

Formann Magnus Dalheim i Larsen Maskin & Transport AS opplever at skiltloggen gjør hverdagen enklere ute i felten.
Han bruker appen til å oppdatere loggen.

Har full kontroll på hvilke skilt som er satt opp til en hver tid rundt anleggsområdet

Ved hjelp av skjemabyggeren i HMS/KS-systemet i SmartDok har Larsen Maskin & Transport AS laget en smart skiltlogg som forenkler skiltingen, og bedrer trafikksikkerheten rundt anleggsområdet.

Hvordan vet du at skiltene rundt anleggsområdet er satt opp riktig og oppdatert? og ikke minst har du informert statens vegvesen eller oppdragsgiver om dette?

Larsen Maskin & Transport AS i Hammerfest har fikset dette via skjemabyggeren i SmartDok og fått laget en egen skiltlogg der de oppdaterer og informerer om hvilke skilt som er satt opp, og hvor skiltene står til en hver tid. 

Vi traff Formann Magnus Dalheim og teamet hans på Neverfjordveien der selskapet jobbet med grøftegraving. Her var det satt opp varselskilt om anleggsarbeid, fartsreduksjon og fartsøkning.

– Skiltloggen er et fint verktøy som dokumenterer hvilke skilt som er satt opp, og hvor de står til en hver tid. Disse referansene brukes for å sette skiltloggen korrekt, forteller formann Magnus Dalheim.

Skiltloggen fylles ut kontinuerlig og kan i tillegg spesifiseres hvem den skal sendes til.

– Skiltloggen i SmartDok er fin fordi alle på prosjektet har tilgang til dette skjemaet, og kan oppdatere skiltloggen, samt eventuelt avslutte den når det er nødvendig.

Dette sikrer også bedre trafikksikkerhet.

– Med kontroll på skiltingen kan bilister som ferdes på veiene stole på at skiltene som er nødvendig er satt opp riktig , og potensielle farer er redusert. 

Hvordan vet dere dere hvor dere skal grave?

– Vi bruker vegreferanse for å finne ut hvor vi er på veien og hvor vi skal greve. Dette kan være noe som fylket eller statens vegvesen ber oss utbedre på veiene, og dette er linket opp mot kartene på vegvesenet sine sider, forteller Magnus til slutt.

maksinoversikt sjekkliste oljeskift

Å ha full kontroll på maskinparken innebærer jevnlige kontroller av utstyret.
Her ser vi Pål Martin Brattfjord gå gjennom en sjekkliste for motoren.

Sjekklister mot maskin

En annen smart ting er å bruke skjemabyggeren til å lage sjekklister mot maskinene i bedriften. Bedrifter som aktivt har tatt i bruk denne funksjonen sørger også for bedre forebygging av maskinparken.

Larsen Maskin & Transport AS er et av svært mange selskap i Norge som benytter seg av denne muligheten.

Vi dokumenterer hyppig i sjekklistene for maskinene. Det er god forebygging. Et svært godt hjelpemiddel, forteller formann Christian Østnes.

Prosjektet i Kvalsund der nye vannrør legges var et stort VA-prosjekt der ingenting var gitt til tilfeldighetene. Driftsstans her fordi en ikke har skiftet hydraulikkolje var ikke et tema.

De nye vannledningene kom ned i bakken i tide, og prosjektet ble nok en suksess for selskapet fra Hammerfest.

Gamle vannrør i Kvalsund

Formann Christian Østnes tar en titt på de svært gamle vannrørene som skaffet vann til bygda før i tiden.
Deler av disse rørene blir tatt vare på for å vise frem hvilket fantastisk handverk de gamle rørene faktisk er.

Tegne på eksisterende skisse

En ny funksjon som er kommet er muligheten for å tegne på eksisterende skisse/tegning.

Med denne nye skjemafunksjonen får du mulighet til å definere et område der innsender selv kan tegne eller anmerke på en eksisterende skisse/tegning.

Bruksområdet bestemmer du! Har du behov for å få sendt inn grøfteplaner med skisser utarbeidet på stedet? Ingen problem! Behøver du en enkel måte å markere avvik på i en plantegning? Null stress! Ønsker du å legge inn et bilde for å forklare bedre hva som må sjekkes under en kontroll? Kjør på!

Gravemaskin - service - SmartDok

Sjekklistene som selskapet bruker sørger ikke bare for mer oppetid blant maskinene, men også
at kundene til Larsen Maskin & Transport AS vil oppleve mindre prosjektstans.

Om Larsen Maskin & Transport AS

Trygt utført arbeid – for kunden og for oss
HMS er svært viktig hos Larsen Maskin & Transport AS. Vi har både HMS-leder og verneombud som sørger for at sikkerhet, regler og rutiner blir ivaretatt. Vi har fokus på sikre arbeidsområder før jobben starter. To ganger i måneden har vi prosjektmøter med oppdragsgiver, der gjennomgang av pågående og planlagte HMS-tiltak drøftes.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere