Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.

Marit Vossgård har bakgrunn fra oljebransjen og har tatt med seg fokuset på god dokumentasjon
inn i jobben sin som daglig leder i anleggsfirmaet Hjelmen AS.

Marit leder anleggsfirma i Bergen med stort fokus på HMS og dokumentasjon

Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.

I midten av juni 2014 var oljeprisen på 114 dollar fatet, men derfra gikk det bare nedover. Halvannet år etterpå nådde prisen bunnpunktet på under 30 dollar fatet, og oljekrisen var et faktum

Marit Vossgård var en av svært mange nordmenn som ble rammet av dette. Etter å ha tatt en bachelor innenfor undervannsteknologi og fått jobb hos Reinertsen, fant hun seg arbeidsledig som svært mange andre i bransjen.

Lærerike år i olje- og gassbransjen

Men årene innenfor oljebransjen skulle langt fra være bortkastet.

– Jeg lærte veldig mye om HMS, planlegging og dokumentkontroll hos Reinertsen, som har vært innenfor olje og gassnæringen i over 35 år, sier Marit.

Denne erfaringen skulle få stor betyding for den neste reisen i livet hennes, innenfor anleggsbransjen i selskapet Hjelmen AS, som hun startet opp sammen med sin far, Rolf Vossgård.

– Det var en stor overgang. Fra å gå fra en bransje som hadde enormt fokus på planlegging og dokumentasjon til en bransje som er mer fokusert på effektiv drift av kostnader og fremdrift.

– I den forrige jobben min planla vi, f.eks. å bytte noen sensorer, med planlagt utførelse over et år etter at jeg satt og planla det. I anleggsbransjen møter jeg oftere problemer i dag som må være løst i morgen!

– Dette krever at systemene må være mer effektive, og derfor bruker vi en app tilrettelagt for å kunne rapportere kjapt ute i feltet slik at vi skal kunne agere kjapt, både produksjonsmessig og finansielt.

Hjelmen AS tunnelarbeid

Marit og Tobias ute sammen med sine BAS Jarl Våge og får her en oppdatering på arbeidet.

Tok ikke ut lønn de første to årene

Rett før Marit forsvant ut av oljebransjen hadde faren Rolf gått inn i stillingen som teknisk sjef i et entreprenørselskap i Bergen. Selskapet hadde på denne tiden utfordringer med godkjenning for å jobbe langs vei for Vegvesenet.

– Jeg ble spurt om å se på dette fordi jeg hadde jobbet mye med dokumentasjon. Jeg begynte å jobbe der på deltid, noe som gjorde oss oppmerksomme på at vi jobbet svært godt sammen.

Kombinasjonen av Marits interesse for rutiner, dokumentasjon og planlegging, og farens praktiske og tekniske bakgrunn skulle vise seg å bli en oppskrift for suksess.

Etter å ha vunnet et anbud på et prosjekt, og gjennomføringen gikk veldig bra, bestemte far og datter at det var på tide å starte opp et eget selskap. Hjelmen AS ble da født.

– De to første årene tok jeg ikke ut lønn i selskapet, men studerte heller master i industriell økonomi samtidig som Rolf jobbet. Vi investerte og bygget oss opp, og fikk systemer og økonomi på plass.

Hjelmen fikk så sentral godkjenning og og ble godkjent for startbank, og kunne dermed konkurrere om større jobber.

Les også: Hjelmen AS har tatt et bevisst valg om å satse på det grønne skiftet

Mulighetene innenfor det grønne skiftet er store. Les hvordan Marit og selskapet ser en stor fremtid på å satse grønt.

Bruk av app forenkler arbeidet

Som underentreprenør for SKANSKA i utbyggingsprosjektet til bybanen ved Haukeland i Bergen, holder nå Hjelmen på kjemisk og sementinjeksjon for å tette vannlekkasjer i spuntvegger og fjellhaller.

For de ansatte har det blitt enklere å sørge for at rutinene blir fulgt, og at sikkerheten hele tiden er i førersetet.

– Vi bruker HMS-håndboken aktivt. Dette er blitt et levende dokument. Den ligger i appen og tilgjengelig for alle ansatte via telefonen.

– For eksempel om ansatte lurer på om rutinene ved håndtering av et kjemikalie, så kan han eller hun søke i stoffkartoteket på telefonen uten å trenge å lete i en støvete perm.

I tillegg til å ha et stoffkartotek tilgjengelig kan de ansatte få svar på hvordan utføre en sikker jobb analysene, eller hvordan registrerer en RUH.

– Før var det vanskelig for de ute å gå inn å lese pdf-dokument i en fysisk HMS-håndbok. Nå kan de bare søke i HMS-håndboka i SmartDok.

Bildedokumentasjon

– Vi benytter oss mye av bildedokumentasjonen i SmartDok. Vi dokumenterer alle injeksjonspunktene med bilder. Dette er svært effektivt og lar oss lett ta ut rapporter på utført arbeid og endringsarbeid.

– Bildene er også fint å ha som grunnlag dersom tilleggsarbeid har blitt utført.

Tror du at dette er en grunn til at dere er en foretrukket underleverandør for bybanen?

– At vi har kontroll på injeksjonsrapporter, overtidstimer, fakturering og endringsarbeid betyr nok mye. Kontroll og god dokumentasjon gjør det lettere for alle parter!

Selskapet bruker også bilder for å dokumentere arbeidet

De ansatte i Hjelmen dokumenterer arbeidet som utføres i utbyggingsprosjektet til bybanen i Bergen.
Bildedokumentasjon i SmartDok er et effektivt verktøy.

Mange sunne effekter av digitalisering

Timeregistrering i SmartDok muliggjør også bedre kontroll over ekstraarbeid da både bruk av timer og ekstra materiell kan registreres i samme modul. I tillegg så trekker hun frem SMS-funksjonen i SmartDok som viser seg å være et svært nyttig verktøy.

– Jeg liker veldig godt at en kan sende SMS ut til de du vil, fra Hjelmen. Det brukte vi ifm regler rundt Koronapandemien, der nye regler kom brått på. Vi enkelt kunne sende melding til de ansatte om nye smitteverntiltak. I tillegg har vi laget avtaler i systemet som må signeres angående smittevernstiltak, avslutter hun.

Om Hjelmen AS

Hjelmen AS er en entreprenør på vestlandet som er spesialisert på kompliserte oppgaver innen bygg og anlegg. Som underentreprenør blir vi kontaktet når utfordringer på anleggsprosjekter oppstår.
Som hovedentreprenør og generalentreprenør utfører vi kompliserte oppdrag som krever god planlegging, oppfølging og kreative løsninger.
Vår spesialitet er blant annet sement- og kjemibaserte injeksjonsarbeider. Dette innebærer tetting og stabilisering av grunn, og tetting av overganger mellom betong og berg.
Hjelmen AS er godkjent leverandør i StartBank og sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.
Selskapet har også sentral godkjenning i; Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3, Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3, Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 og Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere