Risikovurdering - en kontinuerlig prosess

Hva er farene arbeidstakere og personer i omgivelsene kan utsettes for når ditt firma utfører en jobb?

Hvordan hindre at noen kommer til skade eller får andre arbeidsrelaterte plager? Hvordan kartlegge risiko? Hvorfor er risikovurdering viktig?

Vi har spurt vår HMS-rådgiver Evy Olsen om hvordan en går frem når en skal gjøre en risikovurdering.

– Spørsmålene kundene kan stille seg før de kommer i gang med risikovurderinger som en del av arbeidshverdagen er mange. Det aller enkleste kan være å starte å stille seg selv disse tre spørsmålene;

Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

– Videre kan vi sette dette inn i et enkelt skjema og se på hvor sannsynlig det er at dette skjer og hvilke konsekvenser det kan få.

I SmartDok ligger det maler for risikovurdering. Arbeidstilsynet har veiledning og maler som også kan benyttes.

Men vil vi klare å eliminere risiko helt?

– Noen ganger må vi godta at det er en viss risiko. Da må vi finne tiltak som demper konsekvensene dersom det uønskede skjer. F.eks ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr og gjennomføre førstehjelpsopplæring med våre ansatte.

Tiltak – hvordan får vi dem inn i det daglige arbeidet?

Når risikovurderingen er utført og det er beskrevet tiltak for å redusere sjansene for at det som kan gå galt faktisk går galt. Hvor gjør en av disse tiltakene?

Mange forbinder HMS med noe trøttende som bedriften og de ansatte er pålagt å jobbe med. HMS-arbeidet er kanskje det viktigste din bedrift foretar seg, og det har Evy Olsen, vår nye HMS-rådgiver, tenkt å løfte frem.

Vår HMS-rådgiver i SmartDok, Evy Olsen.

Det viktigste er at de kommer frem til de det gjelder. Her er det mange veier til Rom og du må bestemme hva som passer din bedrift best.

– Passer tiltaket inn i en prosedyre som du da endrer i HMS-håndboka i SmartDok? Må tiltaket inn i en onboarding-/opplæringplan? Den finner du mal for i vårt malbibliotek, sier Evy.

– Er det et strakstiltak som du raskt vil formidle kan du sende det på SMS til aktuelle ansatte via SmartDok, slik at arbeiderne får ett pling rett i lomma, legger hun til.

Ønsker du å teste ut SmartDoks HMS/KS-system til ditt HMS-arbeid? Ta kontakt med oss her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere